Komentáře k: Válka v poušti 1940-1943

Zpět na: Válka v poušti 1940-1943
  • Re: Více posil

    M.Ď. 13. 7. 2005 11:27
    Súhlasím v tom slova zmysle, že v severnej Afrike mala Os využiť všetky zdroje ktoré mala k dispozícii t.j. lýbijskú naftu. No nesmieme zabúdať, že Stalinova armáda od fiaska v zimnej vojne 1939/40 sa rýchle (aj keď často nekoncepčne) stavala na nohy. Poraziť ju po obsadení Suezu, Palestíny, blízkeho východu s ťažkými vyhliadkami na obsadenie Indie bolo neleálne.
Zobrazit všechny komentáře k: Válka v poušti 1940-1943