Komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů

Zpět na: Nástin typologie koncentračních táborů
 • Jen si to taky poslechněte

  Hartmann 23. 5. 2005 00:01
  "komunisté neměli koncentrační tábory, ale pracovní"

  www.ct24.cz/vysilani/?id=61561&amp...

  to stojí fakt za to
  • Re: Jen si to taky poslechněte

   JUDr.Karel Vlk 16. 5. 2015 06:27
   V Rusku měli za Stalina gulagy, které byly srovnatelné s nacistickými koncetráky
  • Re: Jen si to taky poslechněte

   Honza M. 23. 5. 2005 11:08
   Jo, tak přesně to jsem měl na mysli.

   Problém je v tom, že mnoho lidí je ochotno za KT považovat jen ty tábory, které jako KT označil sám provozovatel.
   V tom případě by tu ovšem byly jen britské KT pro Búry a indické povstalce, některé (pracovní a vyhlazovací) tábory nacistické a čs. tábory pro Němce, protože od r.1946 se tento termín přestal z pochopitelných důvodů používat.
   • Re: Jen si to taky poslechněte

    Ivan 23. 2. 2011 09:14
    Pro poválečný odsun, resp. jeho zařízení se nikdy nepoužíval termín "koncentrační tábor", ale "internační tábor" (ten byl zprvu jediný), nebo "pracovní tábor pro Němce" a "sběrný tábor". Od roku 1946 to bylo změněno na "odsunové středisko".
    • Re: Jen si to taky poslechněte

     Honza M. 23. 2. 2011 10:00
     Slovo "nikdy" doporučuji používat velmi opatrně, protože jedna jediná výjimka takové kategorické tvrzení rozmetá na kousky. Já jsem však držel v ruce desítky úředních dokumentů z let 1945-46 ve kterých se píše o "koncentračních táborech pro němce"; dokonce i něco jako "Provozní řád koncentračního tábora", který vydal ONV, takže skutečně vím, o čem v článku píšu.
     • Re: Jen si to taky poslechněte

      Ivan 23. 2. 2011 12:53
      Ne. To že někdo něco nějak pojmenuje nic neznamená, a to i v případě dobových dokumentů. Jednoduše proto, že v dané době EXISTOVALY jasně dané názvy všech těchto zařízení. Názvy táborů jsou tak i dnešní odborné literatuře dávno ustáleny, protože prostě vychází z dobových názvů. Výjimky jsou a budou. Stejně jako u Romských táborů občas někdo použil slovo koncentrační, podobně tomu bylo i u pracovních a zajateckých táborů, kde každý pisatel (novinář, regionální badatel) si nazval tábor jak chtěl. Ovšem nic to nemění na tom, že mezi odbornou veřejností jsou názvy dávno ustálené a nikdo nezaznamenal žádný problém v rozdělení, které je plně funkční a postihuje všechny typy táborových zařízení.
      • Re: Jen si to taky poslechněte

       Honza M. 23. 2. 2011 13:25
       "...v dané době EXISTOVALY jasně dané názvy všech těchto zařízení..."
       A kdo by je v květnu-srpnu 1945 asi tak stanovil?? :-))
       Snad vláda, které se teprve stěhovala z Košic a v první řadě řešila, kde vůbec budou sídlit jednotlivá ministerstva? Nebo ZNV, které protiněmecké předpisy vydávaly (vřele doporučuji si jich pár přečíst)? Názvy táborů v dnešní odborné literatuře ustáleny nejsou, právě proto, že nebyly ustáleny v roce 1945.
       • Re: Jen si to taky poslechněte

        Ivan 23. 2. 2011 20:17
        Aha! Takže když nějaký úředník pojmenoval třeba v červnu 1945 oplocenku pro dvacet lidí koncentračním táborem, tak z toho vyvozujete, že se tak můžou nazývat zařízení táborového typu v období těsně po válce?! To snad ne! Už v červnu 1945 se běžně mluví o internačních táborech.

        Něco málo z dokumentů:
        17. listopad 1945
        1. Základními směrnicemi pro internační tábory bylo uloženo okresním národním výborům soustřediti do 20. 11. 1945 všechny osoby podezřelé a vyšetřované z činů, které má na mysli dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. do jediného internačního tábora. Chod služby v těchto táborech je upraven.... atd.
        ...
        2. Týmž dnem budou ostatní osoby německé národnosti v táborech nalezající soustředěny - pokud podléhají pracovní povinnosti podle dekretu prez. republiky č. 71/1945 Sb. do táborů pracovních, zbylé osoby německé národnosti očekávají odsun v táborech sběrných...
        ...
        Za ministra Dr. Novák v.r.

        Další:
        17. prosinec 1945
        Internační střediska: pokyny - závady
        1. Dosavadní označení internační (pracovní nebo sběrný) tábor budiž okamžitě ve všech tiskopisech, razítkách, vývěsných či orientačních tabulích nahraženo označením internační (pracovní nebo sběrné) středisko.
        ...
        Za ministra Dr. Novák v.r.

        Závěr: Od počátku v tom bylo samozřejmě jasno. I kdyby se přemýšlelo v období květen - srpen 1945 o tom jak se budou nazývat tábory, tak právě neexistence (podle Vás) jednotného pojmenování je důvodem užívat pojmenování obsažené ve výše uvedených citacích dobových dokumentů, které se vyjadřují k totožným zařízením (tudíž to má kontinuitu). V tomto ohledu názvosloví používají i odborníci publikující v této oblasti.
        • Re: Jen si to taky poslechněte

         Honza M. 3. 3. 2011 22:16
         Pochopitelně tu nemluvíme o plotu kolem dvacítky lidí, ale o táborech, do kterých bylo během května-června soustředěno několik set lidí z celého okresu - zpravidla byl jeden tábor na soudní okres, během léta bývaly zadržované osoby rozestrkány na práci do jednotlivých podniků. pochopitelně to nebyl jeden úředník, ale více činitelů - především z ozbrojených složek, kteří termín KT používali.

         Tvrdíte tady "od počátku v tom bylo jasno" a argumentuješ vyhláškami z listopadu/prosince 1945, tedy po půlročním provozu těchto táborů? Nepřipadá Vám to hloupé?
         • Re: Jen si to taky poslechněte

          Ivan 14. 3. 2011 22:15
          Čtěte pořádně! Dokumenty už v červnu 1945 mluví o internačních táborech, nikoliv o koncentračních. Když tomu nevěříte, napište lidem publikujícím v tomto oboru a zeptejte se!
Zobrazit všechny komentáře k: Nástin typologie koncentračních táborů