Komentáře k: K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška)

Zpět na: K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška)
  • Konečné řešení (Endlősung) české otázky

    Honza 1. 2. 2005 10:51
    Konečné řešení (Endlősung) české otázky
    Základní program germanizace představovalo memorandum K. H. Franka z 28. srpna 1940 schválené Himlerem a Heydrichem. Frank v něm zdůrazňoval: "Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru a lidí. Jsou dvě možnosti, jak toho dosáhnout: I. Totální vysídlení Čechů z Čech a Moravy na území mimo hranice říše a osídlení uvolněného prostoru Němci. II. Bude-li větší část Čechů ponechána v Čechách a na Moravě, je třeba současně používat různých metod, sloužících germanizaci podle plánu na X let. Taková germanizace předpokládá: 1) změnu národnosti rasově vhodných Čechů; 2) vysídlení rasově neodpovídajících Čechů a vrstvy inteligence nepřátelské říši, popřípadě zvláštní zacházení s ní a se všemi destruktivními živly; 3) nové osídlení takto uvolněného prostoru čerstvou německou krví."

    Zajímaly by mě podrobnosti tohoto memoranda, lze toto publikovat obšírněji?
Zobrazit všechny komentáře k: K.H.Frank: Čechy a Morava v Říši (přednáška)