Komentáře k: Pattonova vojska v Čechách

Zpět na: Pattonova vojska v Čechách
 • Nepodlehejme iluzím

  Franta 12. 6. 2004 18:27
  V článku,jinak velmi dobře zpracovaném, se vyskytuje jedna v poslední době široce rozšířená iluze a tou je představa, že případné osvobození Prahy am. armádou by nějak podstatně změnilo náš poválečný vývoj. Tato představa,vzniklá jako reakce na oficiální názory do listopadu 89, neodpovídá daným dobovým realitám.
  1,ČSR měla v té době svoji mezinárodně uznávanou vládu, řídící se svým programem (Košický vládní program) vzniklým na základě dohody Londýnské vlády s Moskevským vedením KSČ. Je samozřejmě nesporné, že se zde projevoval sílící vliv SSSR, ten byl dán jednak tím, že osvobozování ČSR započalo z východu a jednak se zde projevovala reakce československé společnosti( a to včetně Londýnské politické reprezentace v čele z pr.Benešem) na chování západních mocností v době Mnichova.Po válce pak jediná KSČ měla jasný plán činnosti, který cílevědomě uskutečňovala. Ostatním stranám chyběla právě takováto koncepce. Na těchto skutečnostech mohlo těžko něco podstatného změnit případné osvobotení Prahy am.armádou. To co se dělo dál v padesátých letech je již jinou otázkou.
  2,Nyní několik poznámek k předpokládanému vývoji po ev. osvobození Prahy am. armádou. Jednak by se jednalo o poměrně úzký pruh směřující od Plzně do Prahy, na víc by am. vojska neměla sil,neboť měla k dispozici max. sto tisíc mužů a to včetně kuchařů a pomocných sil. Mimochodem postup tímto poměrně úzkým pruhem v sobě zkrýval jisté nebezpečí v podobě vojsk SS soustředěných v okolí Benešova, neboť jejich případný útok do boku Pattonových vojsk mohl mít velmi nepříjemné důsledky. Pokud si toho Patton nebyl vědom, či to byl ochoten ignorovat, nebyli k témuž odhodláni jeho nadřízení. Pokud by tedy vše dobře dopadlo jednalo by se o úzký pruh území obklopený sovětskými vojsky. Samozřejmě nepředpokládám nějaké projevy nepřátelství s vyjímkou tefonátů nejvyšších velitelů, nicméně by to bylo asi vše, na roztržce, či dokonce ozbrojeném konfliktu neměla v tu dobu zájem ani jedna strana. K čemu by však došlo určitě tak to by bylo poměrně rychlé stažení am.armády za linii domluvené demarkrační linie. Nenechme se mýlit k tomuto vývoji došlo i v jiných oblastech vzájemného dotyku spojeneckých vojsk např. dolní Sasko( Lipsk), Durynsko aj. Sov. armáda současně vyklidila oblasti severních německých přístavů(Kiel) a umožnila vytvoření samostatných pásem ostatním spojencům v Berlíně a Vídni. Na závěr. Nechci v žádném případě snižovat úlohu záp. spojenců. Není to třeba. Je třeba ji postavit do odpovídající pozice.
  Franta
  • Re: Nepodlehejme iluzím

   D.Martin 29. 1. 2007 13:49
   K tomu bych jen dodal : Vídeň a většinu Rakouska obsadili Sověti a přesto jsem si nevšiml, že by se Rakousko stalo členem Varšavské smlouvy ...
   Tohle všechnou už bylo prostě rozhodnuto na Jaltě.
   • Re: Nepodlehejme iluzím

    jkl 29. 1. 2007 17:28
    Dvě třetiny Rakouska obsadili západní spojenci.
    • Re: Nepodlehejme iluzím

     D.Martin 7. 2. 2007 12:44
     Sorry, máš pravdu. Ale o to vic to potvrzuje co jsem řekl. Osvobození Prahy Pattonem by nic nezměnilo.
     Stalin v Jaltě prostě řekl : "Zaplaťte!" A oni zaplatili - námi...
  • Re: Nepodlehejme iluzím

   Kidd 11. 8. 2005 14:36
   Nechci polemizovat o tom jaký význam pro poválečný vývoj Československa by ve skutečnosti mělo osvobození Prahy americkou armádou, ale rád bych připomenul, že na Jaltské a dalších konferencích bylo mezi spojenci dohodnuto rozložení sfér vlivu v poválečné Evropě a Československo s hlavním městem Prahou spadalo do sféry SSSR. Americké armáda proto nemohla obsadit Prahu čistě z politických důvodů. Mohlo by to totiž vézt k roztržce se Stalinem, který na osvobození Prahy rudou armádou trval. Nehledě k tomu, že vztahy mezi spojenci byly již v té době poměrně napjaté díky Německým návrhům na separátní kapitulaci na západě, by Stalin reagoval jistě velmi ostře a ohroženo by bylo nejen zapojení SSSR do války proti Japonsku, ale při eskalaci jistě i samotný budoucí mír v Evropě.
  • Re: Nepodlehejme iluzím

   Jarda 16. 1. 2005 18:18
   Plně souhlasím,tento názor je správný a bohužel zatím nikdo asi nemá veřejně odvahu napsat v těchto věcech opravník oblíbených omylů. Jestliže dnes slyším o tom, jak minulý režim křivil dějiny, někteří hoši tomu dneska nasazují korunu.
   • Re: Nepodlehejme iluzím

    flippy 26. 5. 2005 09:51
    Jen tak mimochodem. Jeden z nejlepších volebních výsledků KSČ byl v roce 1946 dosažen v Plzni!!! Jinak poválečná situace byla trochu složitější a čet jsem i názor, že k únoru 48 došlo v ČSR na základě vykopnutí francouzské KS z vlády, poté co na Stalinův rozkaz odzbrojila své milice. Stalin nehodlal dál riskovat a dal Gottwaldovi povel k tomu, aby začal jednat... jak to dopadlo víme všichni dobře sami...
    • Re: Nepodlehejme iluzím

     jarda 15. 8. 2005 23:54
     jaký byl výsledek voleb 1946 v Plzni?
Zobrazit všechny komentáře k: Pattonova vojska v Čechách