Komentáře k: Sudetoněmecká strana: Grundplanung O.A. z léta 1938

Zpět na: Sudetoněmecká strana: Grundplanung O.A. z léta 1938
 • Grundplanung O.A.

  Honza M. 27. 1. 2003 21:51
  "Věrohodnost dokumentu nelze ověřit, protože není podepsán ani datován. Navrhují se v něm některá opatření, jež byla v rozporu s názory a pozdější politickou praxí sudetoněm. naci. socialistů: například připojení moravskoslezských území ke Slezsku navrhovali slezští politici SdP [...], v žádném případě vedení SdP. Manželství Čechů a Němců i asimilační opatření byla [...] v ostrém protikladu k oddělení Čechů a Němců, jež doporučoval Henlein a další funkcionáři NSDAP.
  Označovat Grundplanung O.A. za akční program SdP je tudíž chybné. Různých memorand o nakládání s Čechy bylo sepsáno mnoho, skutečně zařadit je můžeme jen tehdy, známe-li původce a jeho politický vliv."
  (Volker Zimmermann: Sudetští Němci v nacistickém státě. Praha 2001. s.244)
  • RE: Grundplanung O.A.

   egli 30. 1. 2003 12:27
   Němečtí historici zpochybňují věrohodnost a někdy dokonce i samotnou fyzickou existenci dokumentu už od jeho prvního publikování na začátku 60. let.

   Poprvé se v úplnosti objevil česky ve sborníku Chtěli nás vyhubit (1961) a v německém překladu tohoto sborníku. Pochybnostem se zase není nutno tak moc divit, vzhledem k tomu, že tyto sborníky sestavoval Václav Král, známý komunistický falzifikátor a demagog.

   Já ale o pravosti tohoto dokumentu příliš nepochybuji. Zimmermann ve své knize v poznámce k tomu textu dokonce píše i to, že "se mu nepodařilo tento dokument v českých archivech objevit". Přitom je uložen ve Státním ústředním archivu (viz Sudety pod hákovým křížem, Usti nad L. 2002).

   Pokud by jednalo o falzifikát, musel by vzniknout někdy v roce 1945-1946 před procesem s K.H. Frankem, kde byl použit. Je otázka zda bylo za potřebí vytvářet nějaké falzifikáty, když jiných důkazů bylo dostatek.

   K těm nesrovnalostem, které Z. uvádí: nevím, ale mě se zdá, že ten "program" příliš nevybočuje z ostatních známých programů (memorandum Franka a Neuratha z 1940, Heydrichův projev z října 1941 a ledna 1942 apod.) V různých drobnostech a postupech se vždy lišily, ale cíl zůstával stejný.

   Němečtí historici zpochybňují pravost dokumentu zejména z jednoho důvodu - dokazuje, že SdP v létě 1938 nešlo jen o území obývaná Němci, ale o celý "českomoravský prostor".

   Doporučuji k prostudování studii věnovanou otázce pravosti tohoto dokumentu v knize Sudety pod hákovým křížem (Ústí nad Labem 2002) - zde jsou i odkazy na další literaturu k této problematice.
   • RE: Grundplanung O.A.

    jarda 1. 10. 2005 15:42
    zimmermann také napsal,že nenalezl jediný zfalšovaný dokument od v.krále, král se v publikaci dokumentů dopouštěl pouze krácení.Tedy intterpretoval dějiny komunisticky,stejně jako mlynárik, ale na rozdíl od něj byl pracovitější a něco v těch archivech i našel,mlynárik za 15let svobody po r.1989 nic
Zobrazit všechny komentáře k: Sudetoněmecká strana: Grundplanung O.A. z léta 1938