Komentáře k: Omezování styku židů s nežidy

Zpět na: Omezování styku židů s nežidy
  • II. republika

    Jirka D 4. 7. 2016 08:29
    Vy nepovažujete propuštění státních zaměstnanců na základě jejich původu za státem prováděnou perzekuci?! A co to proboha je jiného? Už jenom samotná skutečnost, že státní orgány přihlížely (pokud přímo nepodporovaly rasovou diskriminaci) masovému rozmachu antisemitismu, by měla být mementem. Tolerování takové atmosféry umožnilo beztrestné vyloučení čs. občanů ze společnosti (vylučování ze Sokola, spolků, vzdělávacích institucí aj.), jejich existenční ohrožení (vyloučení z profesních organizací) - viz židovští lékaři, právníci, herci (např. Hugo Haas byl vyhozen z divadla kvůli svému původu) atd. Máte pravdu, že řada opatření byla "jenom" připravována (to je omluva?), ale bohužel řada i přijata a realizována ještě za II. republiky. Např. vládní nařízení o kárných pracovních táborech je ze dne 2. března 1939. Co se týče souhlasu, nemám a nevím, jestli jsou dostupné nějaké "výzkumy veřejného mínění", nicméně nezaznamenal jsem nějaký významný protest proti vlně antisemitismu. Subjektivně se domnívám (a nemám to podloženo daty), že vzedmutí antisemitské vlny bylo masové a bylo součástí reakce na trauma Mnichova. Jinak asi nejlepším zdrojem ke II. republice jsou práce Tomáše Pasáka (Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945), ale je i řada dalších. Kdybyste byl Žid a žil za II. republiky, opravdu byste se cítil jako svobodný a rovnoprávný občan?
Zobrazit všechny komentáře k: Omezování styku židů s nežidy