Komentáře k: Mechlis

Zpět na: Mechlis
 • Rok 1942

  Sologdin 1. 7. 2010 00:19
  S. M. Štemenko - Generální štáb za války, kapitola třetí rok 1942

  Volně cituji: „Od května se začaly události na sovětsko-německé frontě vyvíjet v náš neprospěch. Velký neúspěch stihl především Krymský front, který byl vytvořen začátkem roku 1942 a měl osvobodit Krym.
  Od února do dubna se Krymský front za podpory Černomořského loďstva třikrát pokusil prolomit obranu Němců, ale svůj úkol nesplnil a byl nucen přejít do obrany. Již v březnu k němu vyslal hlavní stan jako svého představitele L. Z. Mechlise.. Jeho prvním opatřením bylo odvolání náčelníka štábu frontu Tolbuchina, jehož nahradil generálmajorem Věčným.“

  A teď přijde to důležité.

  „Slabinou bylo operační uspořádání frontu, jež neodpovídalo potřebám obrany. Vojska byla přeskupena, jako by měla útočit.. Zato nepřítel nespal. Připravoval útok, aby smetl sovětská vojska z Kerčského poloostrova a pak se mohl plně soustředit na zasazení úderu hrdinně se bránícímu Sevastopolu.“

  A dál je to čistá Suvorovština:

  „Přípravy Němců k útoku neušly pozornosti našich průzkumníků. Frontový průzkum zjistil dokonce na den přesně, kdy nepřítel zaútočí. Bylo to včas sděleno vojskům. Avšak ani představitel hlavního stanu, ani velitel frontu nepodnikli náležité kroky k odražení úderu.“

  Námitka! Kdo byl onen představitel hlavního stanu? Správně - byl to Lev Mechlis.

  „A tak němci udeřili na slabý úsek fronty, prolomili naše postavení a rychle začali rozšiřovat svůj úspěch.“

  A dál nastal secmazec, chaos a panikářský ústup na východ. A bylo vymalováno. Načež následuje Mechlisův telegram z 8. května adresovaný vrchnímu veliteli, telegram prosycený lží, který Štemenko popisuje jako pokus představitele hlavního stanu vyhnout se odpovědnosti. Následuje telegram soudruha Stalina - načež byl Mechlis zproštěn funkce náměstka lidového komisaře obrany a byla mu snížena vojenská hodnost. A tady je Štemenkova důležitá poznámka - Už nikdy nebyl vyslán k vojskům jako představitel hlavního stanu.

  A dál se dějí věci vskutku děsivé a neuvěřitelné:

  „Zatímco se bojovalo na Kerčském poloostrově, přešly armády Jihozápadního frontu do útoku u Charkova, kterou podniklo vedení frontu z vlastní iniciativy. Události se vyvíjely nepředvídatelným směrem.. Situace frontu se stále zhoršovala, až se stala kritickou.. vrchní velitel byl nucen odpovědět - „...Hlavní stan nemá nové divize připravené k boji...“

  V podstatě nastala katastrofa, nebylo čím zatarasit cestu na Voroněž a přístupy k Volze. Útok přes Donbas byl otevřen - a na Kavkaz, jak nás upozorňuje Štemenko - bylo co by kamenem dohodil.

  Stručně - německá armáda pronikla do operačního prostoru a cesta na Stalingrad byla otevřená.
Zobrazit všechny komentáře k: Mechlis