Komentáře k: Faktory kolapsu francouzské armády

Zpět na: Faktory kolapsu francouzské armády
  • Re: Francouzkou armádu oslabila též stavba Maginotovy linie

    Tom 19. 7. 2009 13:44
    V mnoha věcech naprosto souhlasím.Nicméně problém je daleko hlubší. Maginotova linie o kterou se opírala francouská armáda byl značnou překážkou pro nepřátelské armády, ale ve své podstatě byla zastaralá. Zdaleka nebyla neprostupnou, jak se o ní tvrdilo, což koneckonců dokázala německá armáda, která jí překonala. Maginotova linie byla pro Francii neštěstím protože rezignovala na mobilní válku. Mnoho úvah o budoucí válce vycházelo ze zkušeností získaných v předešlém světovém konfliktu. Nutno dodat, že stejným směrem se dívali i vrchní představitelé německé branné moci než přišel Guderian se svou vizí mobilní války. Francie se potýkala s obrovskými problémi na prahu politickém. Častá změna vlád a jejich slabý mandát neumožňoval jakýkoli posun kupředu, což nakonec mělo za následek květnovou katastrofu. Francie promarnila jedinečnou šanci v září 1939 válečný konflikt ukončit, když měla dostatek sil a prostředků tak učinit.
    Mobilizace proběhla s nadšením a elánem. Morálka byla vysoká a odhodlání bránit vlast ohromné. Naneštěstí podivná válka trvající takřka rok mnoho z elánu ubrala. Morálka upadala. Také kooperace s britským expedičním sborem nebyla dobrá. Chyběl systém společného velení. Jednoznačné politické selhání vrchních představitelů Anglie a Francie neumožnilo rozmístění vojsk na strategických místech v zemých Belgie a Holanska, což se ukázalo jako klíčové. Je patrné, že touto snahou si velení uvědomovalo možnosti obejití Maginotovi linie, a proto je zcela nepochopitelné že nedokázaly prosadit obranné plány opírající se o silná postavení v Holansku a Belgii. Opevnění chápána moderním velením té doby mělo zadržet a odrazit výpad protivníka, způsobit mu maximálni ztráty a umožnit vlastnímu vojsku přejít do protiútoku. O takové možnosti francouzští generálové vůbec neuvažovali. Uchýlit se do silných betonových zdí a myslet si že tím vyhrajeme válku byla obrovská strategická chyba.
Zobrazit všechny komentáře k: Faktory kolapsu francouzské armády