Komentáře k: Emanuel Moravec v dubnu 1945

Zpět na: Emanuel Moravec v dubnu 1945
  • Re: Zrádce?!

    Pavel Baloun 7. 7. 2009 16:47
    ad 2) Nechci se pouštět do obecných formulací, takže se celou záležitost pokusím objasnit na konkrétním příkladě E. Moravce.

    Není dostatek materiálu k tomu, aby se historici, natož pak laici, mohli pouštět do serióznějších výkladů myšlenkových pochodů, citových prožitků atd., které u E. Moravce skutečně - a nikoli jen domněle - vedly ke kolaboraci. Dodnes bylo objasněno jen několik možných (!) motivů, proto nelze - a sotva kdy bude u jakékoli osoby možné - užívat nějaké formy vciťovací metody. Čímž ale netvrdím, že historik - nebo též laik - není nějak subjektivně ovlivněn (podle mého soudu neexistuje nejdříve vědec a pak teprve člověk nýbrž naopak).

    Vše ale spěje ke zbytečné "semidebatě" ohledně vědy jako takové (viz vaše spojení o posuzování historie objektivně), které bych se rád vyhnul.
Zobrazit všechny komentáře k: Emanuel Moravec v dubnu 1945