Komentáře k: Emanuel Moravec v dubnu 1945

Zpět na: Emanuel Moravec v dubnu 1945
 • Zrádce?!

  milanr 2. 7. 2009 17:27
  Ano, byl to člověk, který kolaboroval s jedním z nejhorších režimů. Ale co ho k tomu vedlo? Dokáže si někdo vzpomenout, jakou měl tento pán minulost? Dokáže si někdo uvědomit, co dělal v roce 1938? Co dělal třeba Beneš? A především, co dělali naši "Spojenci"?
  • Re: Zrádce?!

   Pavel Baloun 2. 7. 2009 17:47
   1) Minulost Emanuela Moravce je v současné době dobře známa i širší veřejnosti.

   2) Pokud se chcete vyhnout dosti "tenké" metodě vciťování se - jako svého času činil Zdeněk Kalista -, nelze na Vaši rečnickou otázku solidně odpovědět; ani historici se příliš ve výčtu motivů neshodují.

   3) Otázka Mnichova 1938 byla a stále je diskutována nejen na zdejším webu, ale i mezi skutečnými historiky, přičemž odsuzování či obhajoba jednání čelních představitelů tehdejší ČSR je přímo odvislá od osobních názorů dotyčného.

   Já myslím, že podstatné sdělení pro všechny čtenáře je zcela zřejmé: Emanuel Moravec byl do téměř poslední chvíle Třetí říše přesvědčeným "dobrovolným kolaborantem" (ve smyslu svobodné volby).

   (Pro případnou reakci bych pisateli doporučoval nepoužívat nadbytečného množství teček, čárek, otazníků a vykřičníků.)
   • Re: Zrádce?!

    milanr 7. 7. 2009 12:29
    ad1)Pokud tomu tak je, jsem ze srdce rád.
    ad2)Naopak, myslím si, že bez jisté dávky empatie není možné posuzovat historii objektivně.
    ad3)Nemohu než souhlasit.
    • Re: Zrádce?!

     Pavel Baloun 7. 7. 2009 16:47
     ad 2) Nechci se pouštět do obecných formulací, takže se celou záležitost pokusím objasnit na konkrétním příkladě E. Moravce.

     Není dostatek materiálu k tomu, aby se historici, natož pak laici, mohli pouštět do serióznějších výkladů myšlenkových pochodů, citových prožitků atd., které u E. Moravce skutečně - a nikoli jen domněle - vedly ke kolaboraci. Dodnes bylo objasněno jen několik možných (!) motivů, proto nelze - a sotva kdy bude u jakékoli osoby možné - užívat nějaké formy vciťovací metody. Čímž ale netvrdím, že historik - nebo též laik - není nějak subjektivně ovlivněn (podle mého soudu neexistuje nejdříve vědec a pak teprve člověk nýbrž naopak).

     Vše ale spěje ke zbytečné "semidebatě" ohledně vědy jako takové (viz vaše spojení o posuzování historie objektivně), které bych se rád vyhnul.
Zobrazit všechny komentáře k: Emanuel Moravec v dubnu 1945