Komentáře k: Boj o Filipíny 1941-1942

Zpět na: Boj o Filipíny 1941-1942
 • Poznamka c.3

  ja_62 27. 2. 2009 15:47
  Mimo vycvičených jednotek šlo spíš o milici, řada pluků měla za sebou jen několik týdnů výcviku. Constabulary bych s jistou reservou přeložil jako "četnictvo" - jednalo se o paramilitární bezpečnostní sbor, jehož asi 6.000 mužů mělo zkušenosti v užívání pěchotních zbraní a taktice menších jednotek ale jeho prioritou jaksi nebyl výcvik k nasazení k operacím v ozbrojeném konfliktu s regulérními ozbrojenmi silami. Předválečné zformování pěších pluků na tom stačilo už jen málo změnit. Vaše přirovnání k balkánským divisím SS svědčí o Vašich sympatiích, Feinsteine, ne o Vašich znalostech. K tomu si připočtěme cca 10.000 mužů mírové armády, a zybtek filipínské armády tvoří odvedenci s výcvikem od desíti až třinácti týdnů přes nějakých čtrnáct dní až po ty, kteří v prosinci 1941 poprvé dostali pušku do ruky. Já nechci nijak snižovat jejich kvality, jen poukázat na to, že celý početní stav filipínské armády jaksi nelze považovat za naplněný ani odvedenci vycvičenými na úrovni srovnatelné s tehdejšími evropskými armádami, nebo japonskou armádou této doby.

  Pokud jde o ten výrok, tak je zcela běžné, že se cituje pouze nejznámější nebo nejlépe znějící část (zkuste si předtavit, kdyby bylo nutné uvádět namísto věty ""I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" celý Churchillův projev, v němž tento výrok pronesl), případně, že jej autor konsultuje se svými spolupracovníky, zvlášť když uvážíme, že v té době byl Romulo de facto jeho důstojníkem pro styk s tiskem.

  Současně Dzin píše o tom, že to řekl po přistání v Austrálii, a jelikož to neřekl ani na Filipínách, ani na moři, tak nevím, kde vidíte problém.


  Mimochodem, Vašemu textu na www.valka.cz by použití diakritiky a poněkud češtější nakládání s velkými písmeny zvedlo přinejmenším literární úroveň.
Zobrazit všechny komentáře k: Boj o Filipíny 1941-1942