Komentáře k: ČNST - Vlajka

Zpět na: ČNST - Vlajka
  • Re: Vlajka

    Pavel Baloun 22. 11. 2008 21:09
    1) Základní informace lze poskládat z knih od T. Pasáka (Český fašismus a kolaborace) a M. Gregoroviče (Kapitoly o českém fašismu) popř. z několika málo článků v odborných časopisech. Při hlubším zájmu pak lze jen doporučit diplomovou práci na FF UK (P. Šusta: Vznik a vývoj studentské skupiny Vlajka), na níž se ve Vámi uvedené recenzi také odkazuji. Poté lze informace dále doplňovat (s velmi kritickým přístupem) z - Vámi rovněž zmiňované - knihy od M. Nakonečného.

    2) Recenze na publikaci Vlajka od prof. Nakonečného již byla zveřejněna povolanějšími osobami např. v odborném historickém časopise Soudobé dějiny, na kterou se ve své recenzi odkazuji (časopis mají téměř v každé veřejné knihovně).
Zobrazit všechny komentáře k: ČNST - Vlajka