Komentáře k: The Battle for Kursk 1943. The Soviet General Staff Study

Zpět na: The Battle for Kursk 1943. The Soviet General Staff Study
  • RE: RE: RE: RE: Počty tankov

    Ondík 19. 12. 2003 09:26
    To je velice složitá otázka. Zatím odpovím jen částečně. Podívaáme -li se na typy, které se na sovětské straně účastnily bitvy, zjistíme, že asi třetinu sovětské výzbroje tvořily tanky T-60 a T-70,čili typy, neumožňující vést efektivní poj proto středním tankům protivníka. Takže hlavní tíha ležela pouze na T-34/76. Naproti tomu Němci měli ve formacích u Prochorovky to nejlepší, co bylo k dispozici. I Pz. III měly (až na 5 ks u 19. TD) ve všech případech kanón L/60, Pz IV s L/24 také bojoval u P. v počtu 10 ks, vše ostatní měly výkonný L/48, převyšující F-34. O Chrchillech proti Tigerům snad ani nemá cenu mluvit.
    Tedy lze tvrdit, že u Prochorovky se projevila technická převaha Němců. Dále by bylo vhodné velmi podrobně zjistit, za jaké situace podmínek vstupovaly brigády 5GTA do vlastního boje (zda po částech, nebo najednou, dostatečně rozvinuté v bojové sestavě atd), protože toto má velký vliv na výsledek boje. Ale na to v současné době asi nedokážu odpovědět ....
Zobrazit všechny komentáře k: The Battle for Kursk 1943. The Soviet General Staff Study