Již před čtyřmi lety přišel na náš web dotaz týkající se činnosti sovětského výsadku Chan na Trutnovsku. V literatuře o tomto výsadku nebylo k dohledání příliš mnoho podrobných informací. O několik měsíců později se mi ozval pan Pavel Sajenko s žádostí o kontakt na původního tazatele a poslal doplňující informace a fotografie. Jeho děda za války s výsadkem Chan spolupracoval. Od té doby Pavel Sajenko rozjel rozsáhlé pátrání, spojil se s dosud žijícími příbuznými výsadkářů, odbojářů a partyzánů, např. s Vladimírem Boldaňukem. Velkou pomocí pak bylo navázání spolupráce se zkušeným slovenským badatelem Stanem Bursou.

Jak se ukázalo, v dosavadní skromné literatuře, která se o výsadku Chan zmiňovala, bylo mnoho nepřesných informací. Týkaly se jak činnosti výsadku, jmen jeho členů, tak i dat a míst úmrtí některých z nich. Díky novému výzkumu tak bylo skoro po sedmdesáti letech  možné zkontaktovat a informovat o smrti jejich příbuzného rodinu jednoho z členů výsadku Ludvíka Sikorského, která o jeho osudu do té doby neměla žádné informace.

Badatelům se podařilo shromáždit velké množství osobních svědectví, fotografií a dokumentů z archivů i kronik. Nejcennějším výsledkem bádání bylo získání kopií dokumentů přímo z Ústředního archivu Ministerstva obrany Ruské federace, odkud autoři dostali zásilku s dokumenty o složení skupiny, jejích stanovených úkolech a činnosti.  Výsledkem byl nejprve článek o výsadku v časopisu Krkonoše - Jizerské hory (č. 2/2013) a poté celá knižní publikace vydaná letos v březnu pod názvem „Výsadek Chan se nehlásí“.

V knize najdeme podrobný chronologický popis činnosti výsadku Chan II i jeho předchůdce Chan I pod velením gardového nadporučíka J. A. Frolova (přezdívaného „Chán“). První výsadek, který měl působit v oblasti Moravské Ostravy, seskočil na polském území v noci z 13. na 14. ledna 1945. Autoři tak upřesňují dříve chybně udávané datum a místo seskoku 1. ledna 1945 u osady Salajka nedaleko Bumbálky v Beskydech. Po ztrátě rádiového spojení část výsadku včetně Frolova přešla 1. března 1945 frontu zpět na sovětskou stranu.

Pod velením Frolova byl zformován nový výsadek (Chan II), který měl za úkol provádět zpravodajskou činnost v oblasti kolem Trutnova. Výsadek byl vysazen v noci z 26. na 27. března 1945 mezi obcemi Horní a Dolní Kalná. V knize jsou upřesněny kontakty výsadku s místním obyvatelstvem, spolupráce s českými odbojáři a střety s nacistickými pátracími oddíly. Nechybí ani základní informace o s výsadkem spolupracujících odbojových skupinách Mamut a Alex. Autoři zmiňují i některé přetrvávající nejasnosti, zejména ohledně místa a data smrti P. Solomky a Š. Varačky. Dále nechybí životopisy všech členů skupiny nebo seznam spolupracovníků z řad místního obyvatelstva.

Díky výzkumu P. Sajenka, S. Bursy a V. Boldaňuka se tak podařilo z velké části zaplnit jedno z dalších bílých míst v historii činnosti sovětských výsadků na našem území.