Netradičně zpracovaná publikace Západní fronta s podtitulem „Ode Dne D až do zániku Třetí říše“ zkušeného anglického autora Juliana Thompsona zaujme na první pohled již svým nezvyklým formátem a pevným obalem. Kniha za cenu blížící se tisíci korunám (anglický originál na Amazonu stojí 29.70 USD, což je asi 700,- Kč) po vytažení z obalu poněkud šokuje svým rozsahem - pouze 65 stran.

To je ovšem pouze první pohled - nejde o totiž o klasickou knihu, ale o „muzeum v knize“. Co je tím myšleno? U každé kapitoly věnované určité operaci nebo události na západní frontě 1944-45 jsou přiloženy nebo ve zvláštních kapsách vloženy kopie originálních dobových dokumentů. Tyto kopie jsou vytvořeny tak, aby co nejvíce připomínaly originál, tedy včetně formátu, druhu papíru, se zašlostí či špínou na okrajích apod. Cílem je čtenáře prostřednictvím těchto příloh co nejvíce vtáhnout do dobové atmosféry.

Tak např. hned u první kapitoly věnované vylodění v Normandii je přiložen koncept Eisenhowerova dopisu z 5. června 1944, ve kterém si předem připravoval zdůvodnění pro případ neúspěchu operace (k jeho zveřejnění naštěstí nebyl důvod). Druhou přílohou je pak synoptická mapa meteorologické situace z 5. června 1944.

Podobné přílohy jsou pak u každé kapitoly - a jsou velmi rozmanitého druhu. Zmiňme např. kopie dobových bankovek, různých letáků, německé poznávací karty se zbraněmi, kopie armádních novin (např. Stars and Stripes z 29. prosince 1944, kdy probíhala bitva v Ardenách), kopie různých map (např. dvě mapy k operaci Veritable formátu A2), různé plakáty (např. německý propagandistický plakát Volkssturmu formátu A3 apod.), kopie francouzské poznávací příručky s nákresy uniforem a hodnostních označení americké armády, kopie zprávy britského důstojníka o dojmech z koncentračního tábora Belsen, kopie slavného Hitlerova telegramu z 29. dubna 1945 (který se skládal z dotazů typu „Kde je 9. armáda?“ a jen dokresloval Hitlerovu odtrženost od reality v podzemním bunkru), kopie Hitlerovy závěti z 29. dubna 1945 a řadu dalších, které nemá smysl všechny vyjmenovávat.

Tyto přílohy, jak již bylo řečeno, jsou dokonalou kopií originálů - např. dopis německého vojáka je vložen v obálce, deníky neznámého německého vojáku nebo amerického pilota jsou skutečně knížečkami, ve kterých se dá listovat apod. Jde o velmi zajímavý nápad se kterým jsem se v této formě zatím nesetkal a termín „muzeum v knize“ do značné míry odpovídá skutečnosti.

Co se týká samotného textu publikace - po grafické stránce nádherně zpracovanou publikaci s mnoha fotografiemi, přehlednými mapami a medailonky spojeneckých i německých velitelů. Jednotlivé kapitoly nás postupně provádějí po standardní ose západní fronty - od invaze v Normandii a v jižní Francii přes boje u Arnhemu, Cáchy, Hürtgenský les, německý protiútok v Ardenách a přechod přes Rýn do nitra Německa (viz také www.zapadnifronta.cz). Text v tomto rozsahu samozřejmě poučenějšímu čtenáři mnoho nového nepřináší, ale pro laika jde o přehlednou publikaci, která rychle poskytne solidní přehled o vývoji války na západní frontě a díky zmíněným přílohám i téměř skutečný návrat v čase o šedesát let zpět.

Poskytnout ve stručnosti základní informaci, aniž by došlo k přílišnému zjednodušení, je u složitých historických událostí vždy problematické - v tomto případě se to autorovi podařilo v zásadě se ctí, až na některé drobné nepřesnosti či překlepy, padající možná spíše na vrub překladatele (typu „tank Jagdpanther“ nebo tvrzení, že v Ardenách zaútočilo „7 pěších a 13 ozbrojených“ německých divizí :-)