Třetí přepracované vydání knihy o agentu čs. zpravodajské služby A-54 Paulu Thümmelovi (poprvé kniha vyšla v roce 1964 a podruhé v roce 1977 v Německu). Ströbinger líčí činnost A-54 jednoznačně kladně (srovnej s Kokoškovi: Spor o agenta A-54). Podtitul knihy dokonce zní „největší československý vyzvědač všech dob. Druhá část knihy se věnuje i stykům A-54 s Václavem Morávkem a jeho smrti. Ströbinger neuvádí téměř nic o činnosti Thümmela proti českému odboji, naopak zdůrazňuje jeho zásluhy o varování mnoha odbojářů před zatčením. Tyto první dvě části jsou v podstatě stejné jako v prvním vydání v roce 1964. Autor zatím zřejmě nedošel k závěru, že by svá tvrzení mohl revidovat.

Kniha je složena ze tří částí, třetí se zabývá smrtí Paula Thümmela nebo jeho případným přežitím, pro které se Ströbinger domnívá mít dostatek indicií (jsou zde údaje, které vyšly v druhém vydání jeho knihy v Německu).

Zajímavý je v tomto třetím vydání knihy dovětek o plk. Moravcovi. Moravec poskytl v roce 1941 sovětské straně informace o letu Hesse do Británie, o který se sovětská strana zajímala. Přitom to byl právě Moravec, který po českém odboji požadoval, aby nepředával informace sovětským agentům v protektorátu. Ströbinger na základě tohoto případu trošku zbrkle nadhazuje otázku, zda Moravec nepracoval pro NKVD. 

Autorovi se nedá upřít schopnost zaujmout čtenáře a psát velice čtivě, kniha se tak dá doporučit jako oddechový dobrodružný román. Pokud chcete skutečné informace o A-54 sáhněte po knize od Kokoškových.