Svou malou sbírku komunistické propagandy z 50. let jsem před časem doplnil o další klenot - knihu Američané v západních Čechách v roce 1945 vydanou v roce 1953. Je to jedna z nejčistších ukázek propagandy 50. let.

Autoři knihy - Karel Pichlík a Karel Bartošek - jsou dnes uznávanými historiky a na tento „hřích mládí“ asi rádi zapomněli. Karel Bartošek je dokonce spoluautorem Černé knihy komunismu.

Již název napovídá, že publikace se věnuje působení americké armády v západních Čechách. V pojetí knihy šlo o armádu „okupační“, která se dopouštěla nejrůznějších zločinů proti českému lidu. Vše je doplněno názornými „karikaturami“, pro pobavení bude nejlépe si je přímo ukázat.

Již obálka knihy je naprosto vypovídající o obsahu, zvláště americká vlajka s hákovými kříži je skutečně povedená:

Lidé s šeříky vítají rudoarmějce, zatímco „americký okupant“ v západních Čechách zákeřně střílí na civilisty:

Američtí vojáci chrání nacistické zločince:

Američtí rabiáti napadají české občany:

Literatura, která formuje „amerického žoldáka“:

„Pornografie“ je u Američanů věcí nejčtenější:

Import americké kultury a „okupantská“ vyhláška:

Šmelina - nejcharakterističtější činnost amerického vojáka:

Beneš vyznamenává „nepřátele našeho lidu“ - „velitele imperialistické armády“:

Velkou pozornost autoři věnují náletům „amerických barbarů“ na česká města. Text v knize jako by byl převzat z protektorátní propagandy.

Těsně před koncem druhé světové války provádělo letectvo USA na území naší vlasti barbarské nálety, které nemohly mít a neměly význam pro vojenskou porážku nacistického Německa a při kterých přišly o život stovky lidí, s nadějí očekávajících příchod míru. Mrtví z trosek domů na Vinohradech a Pankráci i zničená historie památných Emauz jsou volajícím vykřičníkem obžaloby amerického bombardováni Prahy na samém konci války, 14. února 1945. Krev zabitých a zmrzačených obyvatel Brna, Z1ína a Kralup je věčnou připomínkou barbarství amerického letectva.

Také lid západních Čech, který prožil americkou okupaci, poznal své nepřátele již před jejich příchodem.

Jaké to bylo jaro vítězného roku 1945! Jaro plné nadějí a krásných pohledů do budoucna. Pod hromovými údery hrdinných armád veliké země Sovětů umírala nacistická bestie, která rozpoutala strašlivou válku proti národům. S vítěznými vojsky milovaného Stalina přicházel mír. Zdál se být na dosah ruky.

Za slunných dnů byla jasná modř nebe často porušena bílými pruhy sražené mlhy, které rýsovaly stříbrně se lesknoucí letouny. Lidé na ně hleděli s důvěřivým úsměvem. Zdálo se jim, že i to jsou pozdravy blížícího se míru.

Teprve nad mrtvolkami svých dětí, zabitých americkými bombami, prohlédli. Teprve stojíce před hořícími troskami svých domů poznali, že americká letadla přinesla smrt a ničení, krev a slzy.

17. a 18. dubna 1945, tři neděle před skončením války dali američtí imperialisté svým leteckým silám rozkaz ničit a vraždit i v Plzni. Jen náletem ze 17. dubna byly téměř zničeny Škvrňany a Karlov, dělnické čtvrti Plzně. Americké bomby zabily 624 občanů města a 453 jich zranily.

To americkým barbarům nestačilo. Hned den na to přiletěli na Plzeň znovu a znovu rozsévala jejich letadla smrt. Celkem padlo v Plzni za oběť americkým náletům z dubna 1945 769 životů českých lidí a 542 osob bylo zraněno. Bylo úplně pobořeno 505 budova přes 5.000 poškozeno. To byly celé dvě třetiny domů v Plzni. Americké nálety vyřadily přes sedm a půl tisíce bytů z obývání a připravily tak jejich obyvatele o přístřeší. Seřaďovací nádraží bylo zničeno a Plzeň ztratila jatky a celou jateční čtvrť.

Vražděním a rozbíjením se představila americká armáda obyvatelům Plzně. Tak ji v Plzni poznali ještě dříve, než se v městě objevila. Ale i ostatní města západních Čech poznala zločinné bombardování amerického letectva.

25. března 1945 napadla americká letadla Cheb a zničila svými bombami obytné domy v dnešní Žižkově, Havlíčkově, Riegrově a Palackého ulici. Při náletu bylo zabito na 800 osob, včetně mnoha politických vězňů. Americké bomby zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni. Přes 70 francouzských antifašistů a nezjištěný počet sovětských zajatců při tom zahynulo. Čtrnáct dní na to provedli Američané nový nálet na Cheb. Přesný počet obětí nebyl zjištěn, ale byl velmi značný.

Jedním z vrcholů amerického barbarství bylo bombardování chrámu sv. Mikuláše v Chebu 20. dubna 1945. Obyvatelé, kteří chtěli lokalisovat vzniklý požár kostela byli odstřelováni z palubních zbraní doprovodných amerických stíhaček jako zvěř.

Výsledek „barbarského bombardování“ Plzně - zničení dělnické čtvrti:

„Američtí barbaři si dovedli najít cíl - škola v západních Čechách“:

Dalším cílem se staly Škodovy závody v Plzni:

25. dubna 1945 vzlétl z velkého vojenského letiště v severní Africe, vybudovaného za války jižně od města Tunisu, veliký svaz amerických bombardovacích letadel. Rozkaz byl stručný: Cíl - Plzeň v západních Čechách. Úkol - zničit největší závod těžkého strojírenství v ČSR a největší zbrojovku v Evropě - Škodovy závody...

Ne již pro kapsy cizích i našich kapitalistů, ale ve prospěch pracujícího lidu měly vyrábět Škodovy závody. Ne již pro imperialistické cíle, ale pro mír a jeho obranu měli pracovat škodováci.

To rozhodlo. 25. dubna 1945, tři neděle po vyhlášení Košického vládního programu, týden po mstivých teroristických náletech v Plzni, provedlo americké letectvo svůj poslední velký nálet v Evropě - nálet na plzeňské Škodovy závody. Na 500 amerických bombardérů svrhlo přes 5.000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů závodu bylo úplně zničeno, 21 velmi těžce poškozeno a 33 poškozeno těžce. Závod byl bez proudu, komunikační spoje prakticky neexistovaly.

Čtrnáct dnů před koncem války v době, kdy nacisté nemohli z Plzně odvézt již ani šroubek pro frontu, v době, kdy Berlín byl již obklíčen Sovětskou armádou, kdy rudá vlajka vlála již na Labi, bylo zhruba 70% plzeňské Škodovky zničeno.

Proč vlastně Američané, kteří nechávali porúrské zbrojařské podniky do poslední chvíle nerušeně vyrábět hitlerovcům zbraně, zničili na konci války náš největší kovoprůmyslový závod?

Američtí imperialisté dali bombardovat Škodovku, protože chtěli zničit průmysl, který měl náš pracující lid převzít, a který měl lidu sloužit. Protože chtěli vyřadit jakoukoli konkurenci jejich monopolů a trustů těžkého průmyslu. Pro tyto zištné cíle Wall Streetu neváhali američtí finanční magnáti ani na okamžik vydat rozkaz ke zničení Škodovky. Neváhali ani okamžik vraždit v Plzni stovky mužů a žen. Pro obohacení kapes newyorských bursiánů rozsévala americká letadla v Plzni smrt.

Americký kapitalista si libuje nad rozbombardovanou Škodovkou - bude o jednu konkurenci méně: