Jaroslav Andrejs se tématu atentátu na zastupujícího říšského protektora věnuje od konce 2. světové války. Už v roce 1947 vydal pod pseudonymem Jan Drejs knihu „Za Heydrichem stín“.

V této své poslední knize se pokusil shrnout všechny informace o atentátu a zejména vyvrátit spoustu legend a polopravd, které se kolem atentátu za posledních padesát let nashromáždily. Již krátce po válce se vyrojila spousta „odbojářů“, kteří si činili zásluhy na atentátu a rozšiřovali často nepravdivé údaje. Autor zejména vyvrací informace z kdysi populární knihy M. Ivanova Nejen černé uniformy z roku 1963.

Kniha popisuje období od seskoku parašutistů několika skupin (ANTHROPOID, OUT DISTANCE, ZINC) na konci roku 1941, jejich přežívání v protektorátu během pěti měsíců do atentátu, vlastní atentát a dopadení atentátníků i působení zrádců Viliama Gerika a Karla Čurdy. Autor v textu často cituje i z pamětí vyšetřovatele gestapa Pannwitze nebo vdovy po Heydrichovi Liny. V úvodu knihy se autor snaží vylíčit i celkovou situaci v protektorátu a stručně i předchozí životy jednotlivých aktérů atentátu, bohužel tato část působí dost povrchním dojmem.

Celkově se jedná o poměrně kvalitní literatura faktu, v některých částech je ale kniha poměrně nepřehledná, lepší korektura by neškodila, také odlišení citací od vlastního autorova textu je v knize dost nevýrazné.