V návaznosti na vytvoření Luftwaffe 26. února 1935 byla v Německu opětovně zavedena branná povinnost. Zatímco pravidelná armáda měla (alespoň prozatím) zůstat na 100 000 mužích, počtu stanoveném Versailleskou smlouvou, ročně měl být vycvičen stejný počet rekrutů.