Dne 26. února 1935 dal Hitler za úkol Göringovi obnovit německé letectvo, Luftwaffe, a tím zásadně porušit Versailleskou mírovou dohodu. Západní mocnosti ani Společnost národů ale nikterak nereagovaly a nová odnož branné moci byla do struktur ozbrojených sil definitivně zařazena o tři měsíce později zákonem známým jako Wehrgesetz.