Dosavadní Reichswehr se zákonem z 21. května 1935 (tzv. Wehrgesetz) reorganizuje na Wehrmacht (brannou moc), která má již tři složky — Heer (pozemní armádu), Kriegsmarine (námořnictvo) a nově i Luftwaffe (letectvo), jejíž „vytvoření“ bylo de facto pouze konstatováním stavu.