V noci z 21. na 22. ledna 1933 napadla skupina členů Národní obce fašistické pod vedením bývalého důstojníka čs. armády Ladislava Kobsinka, který byl propuštěn ze služby kvůli psychickým problémům, kasárna v Brně‑Židenicích. Při krátké přestřelce přišel o život jeden útočník a několik dalších bylo zraněno. Když útočníci narazili na rozhodný odpor vojáků, postupně se rozutekli pryč. Většina byla pochytána v blízkosti kasáren. Hlavní aktér této události i se svým společníkem Duchoslavem Geidlem, bratrancem vůdce N.O.F. Radoly Gajdy, uprchl, do Jugoslávie, odkud byli oba nakonec brzy vydáni do ČSR.

Citujme jeden z mnoha dobových článků:
„Ona velká většina národa, jež je v názoru na fašismus, Gajdu a Stříbrného dávno už zajedno, přičiní se o to a bude bedlivěji na stráži. Skrytí i otevření vůdcové a protektoři fašismu mohou si za to poděkovati nedočkavosti, duševní méněcennosti a konečně i zbabělosti lidí, jež nechali za sebe jednat. Drzý pokus brněnský povede nyní — jak pevně doufáme — ke konečné likvidaci oné patologické ssedliny, která dala si u nás jméno fašismu. Musí se tak státi rychle a rázně, jak zájem státu žádá.“1
Odkazy:1 Národní osvobození, 25. 1. 1933, č. 21, s. 1.