Na Kobyliské střelnici byl 19. června 1942 zastřelen divizní generál Alois Eliáš (nar. 29. září 1890). Eliáš byl od 27. dubna 1939 předsedou protektorátní vlády. Pro své styky s odbojem byl po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu 27. září 1941 zatčen a hned 1. října berlínským Lidovým soudním dvorem odsouzen k trestu smrti. Poprava byla ale na Háchovu žádost Němci odložena a provedena až během represálií po atentátu na Heydricha.

Alois Eliáš jako předseda protektorátní vlády na fotografii z roku 1940
(foto: Pestrý týden)