Dne 11. listopadu 1938 byla úředně zastavena činnost fašistické organizace Vlajka. Radikální část členstva pokračovala v činnosti ilegálně dále pod názvem „Vlajka — Maffie nového Československa“ a zorganizovala i několik pumových útoků na židovské objekty.

V době Protektorátu Čechy a Morava obnovila organizace znovu oficiálně činnost pod názvem „Vlajka — Český národně-socialistický tábor“. Služeb jejích členů využívaly okupační orgány k získávání různých informací až do r. 1943, kdy byla, stejně jako obnovená Národní obec fašistická (N.O.F.), rozpuštěna a její vůdcové posláni do koncentračních táborů.

Na tomto webu naleznete následující související texty: