Dne 22. června 1944, tři roky po německém vpádu do SSSR, zahájila sovětská vojska letní ofenzívu roku 1944, operaci Bagration, při níž byla zničena německá Heeresgruppe Mitte (Skupina armád Střed), osvobození se dočkalo Bělorusko a část Pobaltí a Rudá armáda se dostala k branám Varšavy.