Ve Washingtonu byla 12. května 1943 zahájena spojenecká konference s kódovým názvem TRIDENT. Zúčastnily se jí anglická a americká delegace vedené svými hlavními postavami: W. Churchillem a F. D. Rooseveltem. Konference skončila 27. května 1943.