Dne 27. května 1943 skončila anglo-americká konference TRIDENT ve Washingtonu. V jejím průběhu byly diskutovány zejména otázky týkající se další strategie ve Středomoří po porážce Osy v Tunisku, invaze do severozápadní Evropy a také postupu v Pacifiku.

Američané zastávali názor, že invaze do Evropy by měla být provedena co nejdříve, Britové naproti tomu prosazovali svou středomořskou strategii. Výsledkem místy vášnivých sporů bylo, že se sice stanovilo rámcové datum invaze na 1. květen 1944 a od listopadu 1943 měly být k její potřebě vyčleněny čtyři americké a tři britské divize nyní operující ve Středomoří, nicméně současně byl D. D. Eisenhower pověřen vypracováním plánu na vyřazení Itálie z války po předpokládaném úspěchu na Sicílii (operace Husky).

Lehce mimo hlavní témata stál Dálný východ, kde Britové dosáhli pozdržení své pozemní ofenzívy v Barmě a Američané volnosti v operacích proti Marshallovým ostrovům a Karolínám.