Akce Tetřev (něm. Auerhahn), největší operace proti partyzánům za dobu okupace českých zemí, byla zahájena na rozkaz K. H. Franka v ranních hodinách 16. listopadu obklíčením Moravskoslezských Beskyd, prostoru o obvodu více než 60 km, kde se podle předpokladu nacistických bezpečnostních složek měly nacházet hlavní síly partyzánského oddílu Jana Žižky z Trocnova, pod velením majora D. B. Murzina.

Do akce byla zapojena 540. divize Wehrmachtu z Brna, jejíž velitel, Generalleutnant Hans Windeck, akci velel ze štábu v Rožnově pod Radhoštěm, SS policejní pluk 21, jehož velitel a současně inspektor uniformované protektorátní policie na Moravě, SS-Standartenführer Georg Attenberger vypracoval plán operace, dále jednotky Waffen-SS, Schutzpolizei a gestapa – celkem asi 12.000 vojáků a příslušníků SS. A také protipartyzánské jednotky: Einsatzkommando „Ruhsam“ a Einsatzkommando „Burger“, v síle 700 mužů, a komanda zvláštního určení (ZbV-Kommando) v počtu 320 mužů, včetně 39 psovodů.

Akce se povětšinou osobně účastnil též německý státní ministr, vyšší vedoucí SS a policie v protektorátu, K. H. Frank, jehož štáb za tímto účelem přesídlil do Brna.

V obklíčené oblasti byl vyhlášen výjimečný stav se zákazem vycházení. Připraveny byly i demoliční čety, které měly za úkol likvidovat lesní samoty, horské hotely a podobná zařízení, která by v nastávajícím zimním období mohla poskytnout partyzánům útočiště.

Přes několik ozbrojených střetnutí s partyzány, z hlediska nacistů převážně úspěšných, byly výsledky operace mizivé, zcela neúměrné nasazeným silám. Úplné likvidace partyzánů v oblasti nebylo dosaženo.