V kanadském Quebecu byla 14. srpna 1943 za účasti anglické, americké a hostitelské, kanadské delegace zahájena konference s krycím názvem QUADRANT. Ukončena byla 24. srpna 1943.

Předmětem přísně tajných jednání byl především návrh plánu spojeneckého štábu na invazi do Francie (operace Overlord). Na středomořském válčišti, zejména ve směru na Balkán, měly být (přes Churchillův odpor) spojenecké operace omezeny, s výjimkou vystupňování tlaku proti Itálii, za účelem urychlení její kapitulace (Itálie nakonec kapitulovala už 3. září).