V Quebecu skončila spojenecká konference QUADRANT. Výsledkem jednání anglické a americké delegace bylo stanovení nejvyšší priority invazi do Evropy, jejímž velitelem se navíc měl stát Američan. Se zbývajícími silami měly být vedeny operace ve Středomoří, jejichž cílem bylo otevřít italskou frontu (současně bylo dohodnuto, že po Itálii bude požadována pouze bezpodmínečná kapitulace).

Z dosavadního britského India Command bylo nově vytvořeno South East Asian Command, jehož úkolem bylo strategické plánování a koordinace spojeneckých akcí v jihovýchodní Asii. Jeho prvním velitelem se stal gen. Sir Archibald Wavell, v říjnu 1943 vystřídán Lordem Mountbattenem.