Krátce před 17. hodinou dne 3. září 1943 podepsali generál Castellano jménem maršála Badoglia a generál Bedell Smith jménem generála Eisenhowera dokument o uzavření příměří mezi ozbrojenými silami Itálie a Spojenci a o následné kapitulaci Itálie. Současně bylo dohodnuto, že datum oficiálního vyhlášení textu tohoto dokumentu určí generál Eisenhower v té nejvhodnější chvíli pro Spojence.

Šlo vlastně o dva dokumenty — ve spojeneckém tisku pak nazývané The Shorter Instrument a The Longer Instrument. The Shorter Instrument byl onou původní verzí podepsanou Castellanem a maršál Badoglio později osobně podepsal The Longer Instrument. Následně na příkaz generála Eisenhowera vyslala radiová stanice Radio Algérie 8. září v 18.30 hodin jeho krátké prohlášení o kapitulaci Itálie; jeho znění velmi brzy poté zopakovala britská BBC a celá síť amerických vysílačů.