Z nádraží Ostravě-Přívoze bylo 901 židovských mužů z Ostravska odesláno do Niska nad Sanem v okupovaném Polsku. Dostali za úkol na náklady ostravské židovské obce postavit koncentrační tábor, kam vzápětí směřovaly transporty židů zatčených gestapem v Brně, ve Vídni a v Horním Slezsku.

Celkem bylo těmito transporty deportováno do východního Polska asi 5000 židů, z toho asi 1300 z Ostravska. Přibližně v téže době však nacisté zjistili, že v této oblasti mají momentálně jiné priority, než provoz velkého koncentračního tábora. Zhruba 4500 mužů proto nahnali ke sto kilometrů vzdálené demarkační linii se Sovětským svazem, kde jim pod hrozbou zastřelení zakázali návrat. Většina z nich byla pak sovětskými úřady odsouzena za nedovolené překročení hranic a poslána do gulagu. Mnozí z československých židů, kteří gulag přežili, později vstoupili do čs. vojska v SSSR a 123 z nich se vrátili do vlasti jako osvoboditelé.

Na jaře 1940 byl tábor v Nisku zrušen. - Jen několika zbylým vězňům se však podařilo vrátit domů a stejně jako ti, kteří zůstali v okolí Niska, pak většinou padli za oběť genocidy.

Transport z 18. října 1939 je považován za první transport v historii holocaustu.


Pamětní Stolperstein (kámen zmizelých) jednoho z deportovaných v Ostravě
Foto: Wiki Commons