Dne 24. března 1926 byla vytvořena jednotná (alespoň pro daný okamžik) organizace sdružující české fašisty s názvem Národní obec fašistická (N.O.F.). Vůdčí silou N.O.F. se stalo tzv. Direktorium. V průběhu r. 1927 vstoupil do N.O.F. degradovaný legionářský generál Radola Gajda, jenž se stal  vůdcem celé organizace.

Odkazy: