V sobotu dne 19. listopadu 1938 se konala v pořadí 155. schůze Národního shromáždění republiky Československé, početně již poněkud okleštěného v důsledku mnichovských událostí, na které byly přijaty dva důležité ústavní zákony. Jejich projednávání bylo nakonec sloučeno a oba dva návrhy „O autonomii Slovenské krajiny a Podkarpatské Rusi“ byly kvalifikovanou třípětinovou většinou přijaty. Těmito ústavními zákony byl změněn mimo jiné i samotný název dosavadní Československé republiky na republika Česko‑Slovenská (resp. Česko‑Slovensko).

Tento státní útvar byl, podle francouzského vzoru nazýván též druhou republikou a my tak dnes nazýváme celé období od 1. 10. 1938 do 15. 3. 1939.

Dokumenty týkající se Česko-Slovenské republiky (či „druhé republiky“):