Za hrdinství při osvobozování Kyjeva byli příslušníci 1. čs. samostatné brigády v SSSR, velitel roty samopalníků por. Antonín Sochor a velitelé tankových rot, por. Josef Buršík a ppor. Richard Tesařík, vyznamenáni titulem Hrdina Sovětského svazu. Brigáda byla vyznamenána řádem Suvorova II. stupně.