Za hrdinství při osvobozování Kyjeva byli příslušníci 1. čs. samostatné brigády v SSSR, velitel roty samopalníků por. Antonín Sochor a velitelé tankových rot, ppor. Josef Buršík a ppor. Richard Tesařík, vyznamenáni titulem Hrdina Sovětského svazu. Brigáda byla vyznamenána řádem Suvorova II. stupně.

Výnos prezídia Nejvyššího sovětu SSSR o udělení titulu Hrdina Sovětského svazu: