Dne 17. září 1939 napadla sovětská vojska Polsko, podle oficiálního zdůvodnění k „ochraně Ukrajinců a Bělorusů žijících ve východním Polsku, neboť stát rozpadající se pod německým náporem již nedokázal zajistit jejich bezpečnost“. Ve skutečnosti SSSR naplňoval tajný dodatek paktu Molotov-Ribbentrop a Polsko čekalo čtvrté dělení (resp. páté, podle toho, které podobné události z polských dějin jsou historiky započítány).

Viz též sérii plakátů rozšiřovaných na zabraném polském území.