Dne 23. srpna 1939 byla v Moskvě uzavřena sovětsko-německá smlouva o neútočení (známá jako pakt Molotov-Ribbentrop), jejíž součástí bylo i rozdělení sfér vlivu.

Pakt byl sice podepsán až 24. srpna o půl třetí v noci, ale i oficiálně byl (zpětně) datován na 23. srpen 1939.