Během heydrichády bylo 31. května 1942 zastřeleno celkem 18 osob odsouzených k trestu smrti stanným soudem pražského gestapa. 16 osob bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze, Josef Tichý byl zastřelen za schvalování atentátu v budově gestapa v Českých Budějovicích a Bedřich Přetrhdílo byl zastřelen v Lubech u Klatov.

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 31. května. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 31. května 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Kusý Josef, narozený 17. února 1909, bytem v Bělčí,
2. Minařík Josef, narozený 18. dubna 1914, bytem v Halounech, okres Beroun,
3. Staněk Josef, narozený 19. března 1912, bytem v Roztokách, okres Rakovník,
4. Svoboda Josef, výrobce sodové vody, naroz. 23. října 1885, bytem ve Slaném,
5. Svobodová Irena, roz. Hájková, naroz. 27. prosince 1912, bytem v Praze XIV,
6. Mikš František, četnický strážmistr, naroz. 12. března 1915, bytem v Táboře,
7. Mikš Antonín, soukromý úředník, narozený 10. září 1918, bytem v Praze I,
175
8. Tichý Josef, aktuár okresního úřadu ve Vodňanech, bývalý poručík československé
armády, narozen 12. června 1910, bytem ve Vodňanech,
9. Přetrhdílo Bedřich, zřízenec berního úřadu, bývalý poddůstojník československé
armády, narozený 5. května 1894, bytem v Písku,
10. Mašek František, narozený 8. srpna 1899, bytem v Libochovicích,
11. Vyšata Václav, narozený 15. listopadu 1909, bytem v Evani, okres Roudnice,
12. Kalaš Oldřich, narozený 28. května 1912, bytem v Libochovicích,
13. Bruna Zdeněk, narozený 25. března 1917, bytem v Libochovicích,
14. Kleger Vlastimil, narozený 27. ledna 1900, bytem v Bohušovicích nad Ohří,
15. Kugler Jan, narozený 10. března 1913, bytem v Terezíně,
16. Olehla Mojmír, student, narozený 16. března 1917, bytem v Bohušovicích
nad Ohří,
17. Beran Jaroslav, narozený 11. ledna 1911, bytem v Bohušovicích nad Ohří,
18. Vaněk Ludvík, doktor práv, náměstek presidiálního šéfa v ministerstvu zemědělství, narozený 2. února 1897, bytem v Praze I.

Odsouzení poskytovali vědomě úkryt osobám policejně nehlášeným, které mají účast na činech nepřátelských Říši, anebo se policejně nehlásily po nařízení zastupujícího říšského protektora ze dne 27. května 1942, anebo vyzývaly ve veřejnosti k podporování atentátu a atentát schvalovaly, anebo rušily veřejný pořádek a bezpečnost a pracovní mír, anebo je ohrožovaly. Rozsudek byl vykonán 31. května 1942. Jmění odsouzených bylo zabaveno.