Na bývalé vojenské střelnici ve Spáleném lese v Lubech u Klatov probíhaly od 31. května do 3. července 1942 popravy osob odsouzených po atentátu na Reinharda Heydricha k smrti stanným soudem gestapa. Odsouzeni byli za „schvalování atentátu“, podporu parašutistů a jinou odbojovou činnost.

Prvním popraveným byl 31. května 1942 štábní rotmistr čs. armády Bedřich Přetrhdílo, který před popravou vykřikl: „Ať žije československá republika!“. Další důstojníci z vojenské odbojové organizace Obrana národa tady byli popraveni 22. června 1942.

Ve dnech 29. - 2. července byli v Lubech u Klatov popraveni popraveni obyvatelé Bernartic, kteří podporovali parašutisty z výsadkové skupiny Intransitive (rodina Doubkova, Lukešova, Krzákova, Tupého, Tomkova). Rodina Viktorova z Věšína popravená 1. července poskytla pomoc četaři Bohuslavu Grabovskému (Intransitive) na cestě do Bernartic.

Popravy prováděli příslušníci praporu ochranné policie (Schutzpolizei) z Klatov, těla byla ke spálení odvážena do krematoria v Plzni.

Celkem bylo popraveno 73 lidí, z nich 17 žen. Nejvíce 29. června 1942 - celkem 15 lidí.


Popravy v Lubech u Klatov
(foto: T. Brod, Nastal čas boje, Praha 1965)

31. května 1942  
PŘETRHDÍLO Bedřich štábní rotmistr 1894  Písek
2. června 1942
HEŘMAN Jan holičský pomocník 1920  Suchdol nad Lužnicí
ŠEBESTA Rudolf holičský pomocník 1923  Suchdol nad Lužnicí
CÍSAŘ Ladislav holičský pomocník 1922  Suchdol nad Lužnicí
JUDr. SVOBODA Ladislav advokát 1900  České Budějovice
6. června 1942
MATĚJKA Karel kolář Běšiny u Klatov
FABINGER Jaroslav úředník Strakonice
8. června 1942
PAJEROVÁ Marie švadlena 1902  Klatovy
9. června 1942
BEZDĚK Rudolf obuvník 1884  bez trvalého bydliště
KOHOUT František revizní předník ONP 1910  Strakonice
RABA Václav úředník 1905  Strakonice
Dr. REKTOŘÍK Miroslav zubní lékař 1905  Strakonice
PÍŠA Miloslav úředník ONP 1909  Strakonice
11. června 1942
BUREŠOVÁ Jarmila v domácnosti 1922  Plánice
NOVÁKOVÁ Marie v domácnosti 1909  Plánice
18. června 1942
BUREŠ Bohuslav odborný učitel 1913  Plánice
STROBL Jaroslav slévač 1920  Písek
19. června 1942
SINGER Leopold obchodník 1894  Sušice
MOTTL František účetní ONP 1904  Sušice
22. června 1942
ŠTĚRBÁČEK Klement major čs. armády 1896  Písek
ŠTANGL Jaroslav major čs. armády 1897  Písek
ČERNÝ Václav major čs. armády 1894  Písek
MAŠEK Václav podplukovník čs. armády 1892  Písek
VLK Viktor plukovník čs. armády 1892  Písek
DOČKAL Vladimír úředník záložny 1919  Sušice
BARTHOVÁ Kamila vdova po obchodníkovi 1897  Sušice
ŠPIDRA Jaroslav štábní kapitán 1898  Písek
ŠTAMPACH František štábní kapitán 1887  Písek
SCHEJBAL Josef úředník 1921  Sušice
25. června 1942
KANTA František řezník a hostinský 1905  Myslovice
CINĚK Karel student 1921  Písek
ŠKODA Josef autodopravce 1908  Horažďovice
29. června 1942
TOMEK Bohuslav dozorce finanční stráže 1914  Bernartice u Tábora
SUCHÝ Josef vrchní četnický strážmistr 1892  Bernartice u Tábora
PARTAJ Alois dělník 1901  Bernartice u Tábora
MRZENA Josef rolník 1886  Svatkovice
FÜRTH Leopold rolník 1903  Žichovice
HALÍŘ Jan profesor 1909  Klatovy
KARAS Maxmilián ředitel obecné školy 1894  Kdyně
LUKEŠ František rolník 1893  Bernartice u Tábora
FICTUM František rolník a hostinský 1908  Puclice u Domažlic
KALIVODA Bedřich řídící učitel obecné školy 1891  Pocinovice
FÜRTH Karel kočí 1907  Žichovice
RAIMAN Karel 1892  Horažďovice
TOMKOVÁ Marie Julie manželka finančníka 1916  Bernartice u Tábora
TUPÝ Ferdinand vrchní inspektor finanční stráže 1902  Bernartice u Tábora
TUPÁ Marie v domácnosti 1912  Bernartice u Tábora
1. července 1942
VIKTOR Josef rolník 1899  Věšín
VIKTOROVÁ Božena manželka rolníka 1898  Věšín
VIKTOROVÁ Marie dcera rolníka 1923  Věšín
VIKTOR Jiří syn rolníka 1926  Věšín
LUKEŠOVÁ Marie manželka rolníka 1883  Bernartice u Tábora
LUKEŠ Jaroslav syn rolníka 1917  Bernartice u Tábora
DOUBEK Jan rolník 1880  Bernartice u Tábora
DOUBKOVÁ Marie manželka rolníka 1881  Bernartice u Tábora
DOUBEK Alois syn rolníka 1918  Bernartice u Tábora
DOUBEK Václav obchodník 1906  Bernartice u Tábora
HÜBLBAUER Karel řezník 1907  Praha
HÜBLBAUEROVÁ Marie manželka řezníka 1911  Praha
2. července 1942
HANŽLA Vojtěch rolník 1900  Budyně u Písku
KUBEC František bankovní ředitel 1890  Písek
HRUBEC Jaroslav soukromý úředník 1912  Praha
HRUBEC František listonoš 1896  Bernartice u Tábora
HRUBCOVÁ Cecilie manželka listonoše 1889  Bernartice u Tábora
KRZÁK Severin rolník 1882  Bernartice u Tábora
KRZÁKOVÁ Antonie manželka rolníka 1887  Bernartice u Tábora
KRZÁKOVÁ Jiřina dcera rolníka 1921  Bernartice u Tábora
KRZÁKOVÁ Zdeňka dcera rolníka 1924  Bernartice u Tábora
RYBÁKOVÁ Tereza, roz. Krzáková 1889  Praha
RYPÁČEK Jan rolník 1898  Hodětín
KAZIMOUR Karel mlynář 1889  Radětice
3. července 1942
ŠPRASL Václav okresní školní inspektor 1889  Obytce
ŠTEFLÍČKOVÁ Marie dělnice 1903  Strakonice

Literatura
  • J. Hojdar, Táborské popraviště, Tábor 2012
  • V. Kyncl, Bez výčitek, Praha 2012