Během heydrichády bylo 3. června 1942 zastřeleno celkem 25 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. Dva muži (č. 7 a 13) byli zastřeleni na Kobyliské střelnici v Praze. Sedm mužů (č. 1-4, 6, 14, 15, Karel Chochola ale ve skutečnosti až 5. června) bylo zastřeleno v kasárnách v Táboře. Pět osob (č. 8-12) bylo zastřeleno v Zámečku v Pardubicích. 10 lidí bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně. Jeden muž byl zastřelen v Plzni (č. 5).

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 3. června. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 3. června byli odsouzeni k trestu smrti zastřelením:

1. Chochola Karel, dr. ing., narozený 30. března 1893, bytem v Českých Budějovicích,
2. Červenka Antonín, ředitel české obchodní akademie v Táboře, narozený 16. srpna 1894, bytem v Táboře,
3. Krampera Jan, profesor české obchodní akademie v Táboře, naroz. 27. srpna 1900, bytem v Táboře,
4. Königsmark Hubert, učitel české obchodní akademie v Táboře, narozený 3. listopadu 1917, bytem v Táboře,
5. Šváb Rudolf, narozený 15. října 1894, bytem v Plzni,
6. Berka František, narozený 7. ledna 1906, bytem v Dubnu, okres Příbram,
7. Číhal Václav, narozený 6. prosince 1881, bytem v Mladé Boleslavi,
8. Průšek Josef, narozený 16. listopadu 1923, bytem v Horních Sloupnicích,
9. Průšek Otakar, narozený 16. listopadu 1923, bytem v Horních Sloupnicích,
10. Horská Miroslava, rozená Průšková, naroz. 12. června 1918, bytem v Horních Sloupnicích,
11. Mikulecký Stanislav, výrobce vaty, narozený 20. září 1895, bytem v Horních
Sloupnicích,
12. Mikulecká Anna, rozená Zoufalová, narozená 29. června 1896, bytem v Horních
Sloupnicích,
13. Schwarz Arnošt, Žid, narozený 24. června 1885, bez stálého bydliště,
14. Neudig Karel, narozený 7. května 1887, bez stálého bydliště,
15. Dostál Jiří, narozený 9. dubna 1890, bez stálého bydliště.

Odsouzení, uvedení pod č. 1 až 6, schvalovali atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývali k podporování pachatelů. Odsouzený Číhal ukrýval přes povinnost ohlásit a odevzdat zbraně, automatickou pistoli a několik nábojů. Odsouzeni pod č. 8 až 15 nebyli policejně hlášeni, po případě vědomě poskytovali úkryt policejně nepřihlášeným osobám, které mají účast na činech Říši nepřátelských a s nimi udrživali spojení.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 3. června 1942 odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Dvorský Josef, nadučitel v. v., narozený 25. září 1884, bytem v Kunčicích,
2. Pintěra Josef, narozený 10. března 1908, bytem v Bílovicích u Brna,
3. Kos Adolf, narozený 6. září 1886, bytem v Babicích u Brna,
4. Kos Jaroslav, narozený 26. března 1923 v Babicích u Brna,
5. Nachtmilner Zdeněk, učitel, narozený 23. prosince 1909, bytem v Lesné,
6. Dvořáková Věra, učitelka, narozená 14. června 1912, bytem v Klenovicích,
okres Přerov,
7. Tesaříková Anna, narozená 1. srpna 1908, bytem v Kojetíně,
8. Lančíková Herma, rozená Dvořáková, naroz. 10. února 1893, bytem v Přerově,
9. Šimek František, duchovní v.v., narozený 9. února 1882, bytem v Přerově,
10. Šimková Anna, rozená Kolomazníková, narozená 25. července 1891, bytem
v Přerově.

Odsouzení Dvorský a Pintěra schvalovali atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývali k podporování pachatelů. Kos Adolf a Kos Jaroslav byli odsouzeni pro nedovolené držení zbraní. Odsouzení, uvedení pod č. 5 až 10, poskytovali vědomě úkryt policejně nepřihlášeným osobám, které měly účast na činech Říši nepřátelských. Rozsudky byly vykonány dne 3. června. Jmění odsouzených bylo zabaveno.