V bývalé vile hraběte Jiřího Larische-Mönnicha zvané „Zámeček“ v Pardubicích byla od roku 1939 umístěna jedna rota z kolínského praporu Schutzpolizei (velitel Fritz Gottspfennig) z policejního pluku "Böhmen".

Během druhého stanného práva po atentátu na Reinharda Heydricha tady od 3. června 1942 vedle střelnice u vily probíhaly popravy lidí odsouzených k smrti stanným soudem gestapa v Praze (o žádný skutečný soud nešlo, gestapo pouze odeslalo do Prahy seznam osob určených k likvidaci a ten byl obratem potvrzen).

Odsouzení byli přivázáni po dvou nebo po třech ke kůlům a oči jim byly zavázány páskou, nejprve vždy ženy. Zástupce velitele pardubické služebny gestapa vrchní kriminální tajemník Walter Lehne jim přečetl rozsudek. Dvě nebo tři popravčí čety po pěti mužích poté provedly exekuci (jedna četa střílela na jednoho odsouzeného). Ti kteří po střelbě ještě jevili známky života, dostali od velitele popravčí čety ránu z milosti. Poté byla těla odtažena, posypána pískem a šofér gestapa Gustav Mikyska (před válkou zlatník) jim vytrhal zlaté zuby. Těla byla následně odvezena ke spálení do krematoria a popel v noci vysypán do Labe.

Celkem bylo v Zámečku do 9. července 1942 popraveno 194 lidí, nejvíce 2. července (40 lidí). Dne 24. června 1942 tady bylo popraveno 33 obyvatel Ležáků. Poslední poprava spolupracovníků parašutisty Jiřího Potůčka (ze skupiny Silver A) z Bohdašína a Končin proběhla již po konci druhého stanného práva (oficiálně skončilo 3. 7.).

Seznam popravených
3. červen 1942 (středa)
MIKULECKÝ Stanislav výrobce vaty 20. IX. 1895 Horní Sloupnice 32 (okres Litomyšl)
MIKULECKÁ Anna (roz. Zoufalová) v domácnosti 29. VI. 1896 Houní Sloupnice 32 
PRŮŠEK Josef rolník 23. VIII. 1889 Horní Sloupnice 211 
PRŮŠEK Otakar rolník 16. XI. 1923 Horní Sloupnice 211 
HORSKÁ Miroslava (roz. Průšková) v domácnosti 12. VI. 1918 Horní Sloupnice 211 
4. červen (čtvrtek)
ČEŘENSKÝ Josef typograf 6. II. 1884 Pardubice, Jiráskova 969 
RUML Jaroslav typograf 10. VII. 1881 Pardubice, Holubova 638 
KORÁBOVÁ Marie učitelka 13. IX. 1902 Hradec Králové 809 
KUDRNA Rudolf úředník 17. IV. 1896 Hradec Králové, Chmelová 466 
HOFMAN Jaroslav rolník 20. IV. 1903 Velká Jesenice 141 (okres Náchod)
THÉR František obchodník 21. XII. 1908 Suchý Důl 92, (okres Náchod)
5. červen (pátek)
HOLÝ Václav obchodník 4. IX. 1886 Hradec Králové, Husova 17 
VANĚK Josef redaktor 25. V. 1883 Hradec Králové
BILINA Jaroslav úředník, starosta 3. III. 1896 Dvůr Králové 1475 
DAVID Jaroslav pošt. podúředník 26. IX. 1893 Dvůr Králové 1457 
SUCHÝ Jaroslav úředník 29. IV. 1896 Újezd 68 (okres Hradec Králové)
TOŠOVSKÝ Rudolf strojní zámečník 6. IV. 1914 Týniště nad Orlicí, U dubu 698 
9. červen (úterý)
BROŽ Ladislav truhlář 13. VI. 1899 Týniště nad Orlicí 205 
BROŽOVÁ Ludmila (roz. Kobásková) v domácnosti 27. VIII. 1901 Týniště nad Orlicí 205 
KARÁSKOVÁ Marie (roz. Sedláčková) v domácnosti 29. III. 1911 Týniště nad Orlicí, U hřbitova 481 
POTOČEK František koželužský dělník 2. IV. 1897 Lípa u Týniště nad Orlicí 6 
KAFKA Otto studující 11. VII. 1911 Hradec Králové, Chelčického 280 
STEJSKAL Josef odborový tajemník 6. X. 1891 Náchod 653 
BEDNÁŘ Jan správce nem. poj. 13. XII. 1897 Josefov, Jungmanova 116 
10. červen (středa)
JUDr. ROPEK Stanislav okresní soudce 1. IX. 1906 Pardubice, Grégrova 476 
DUNIMOVÁ Paraska posluhovačka 16. IV. 1891 Pardubice, Bartolomějská 89 
CZIVIŠ Miroslav studující lékařství 30. V. 1920 Litomyšl, Husova čtvrť 693 
EISNER Leopold býv. továrník 29. XII. 1883 Litomyšl, Olivová hora 140 
KLEMT Václav řeznický mistr 14. IX. 1894 Litomyšl, náměstí Viktoria 38 
KOCMÁNKOVÁ Anna vychovatelka v jeslích 29. III. 1911 Litomyšl, Záhraď 79 
KRÁLOVÁ Františka v domácnosti 4. I. 1889 Litomyšl, Valy 52 
PEKÁREK Josef účetní 25. III. 1896 Litomyšl, Mařákova 282 
LINDENTHAL Václav obchodvedoucí 1. IX. 1898 Litomyšl, náměstí Viktoria 126 
MLEJNEK Jaroslav poštovní úředník 17. VII. 1913 Choceň, Ostrovní 779 
15. červen (pondělí)
HOTMAR Vladimír hostinský 28. V. 1901 Dolní Dobrouč 146 (okres Ostí nad Orlicí)
MACH Oldřich úředník okr. úřadu 4. VIII. 1916 Semechnice 120 (okr. Rychnov nad Kněžnou)
MOTTL Oldřich obchodní příručí 8. XI. 1912 Náchod
SCHEJBAL Rudolf bez povolání 11. IV. 1900 bez stálého bydliště (Předměřice?)
ŠMAHEL Alois knihkupec 4. III. 1887 Jaroměř, náměstí ČSA 38 
ŠONKA Josef bankovní úředník 3. VI. 1899 Dvůr Králové 34 
WALTER Otakar řezník 23. IV. 1912 Kostelec nad Orlicí
17. červen (středa)
HLINĚNÝ Alexandr profesor 29. V. 1910 Čáslav,Pekařova 194 
JUDr. KOVÁŘ Ladislav ředitel továrny 23. IV. 1903 Čáslav, Špitální 64 
JUDr. MUNZI Antonín okresní soudce 2. II. 1906 Čáslav, U tržiště 961 
PACÁK Jaroslav profesor 27. III. 1912 Čáslav, náměstí Viktoria 625 
PROUZA Roman profesor 26. VIII. 1897 Čáslav, Chrudimská 322 
JUDr. VANČURA Čeněk advokát 28. XI. 1897 Čáslav, náměstí 77 
JUDr. ŠRÁMEK František býv. okresní hejtman 5. VIII. 1899 Hořice, Husova 1414 
18. červen (čtvrtek)
DIVIŠ Zdeněk mlynář 29. I. 1912 České Heřmanice 3 (okres Ústí nad Orlicí)
VANĚK Václav výhybkář na dráze 17. X. 1895 Pohřebačka 12 (okres Pardubice)
KREJČÍ Bedřich okresní soudce 31. XII. 1908 Litomyšl, náměstí Viktoria 23 
ŠPERL Jiří sazečský učeň 29. VIII. 1921 Litomyšl, Šandovo náměstí 182 
19. červen (pátek)
FRÍDA Adolf úředník okr. úřadu 7. VI. 1898 Dvůr Králové, Vojanova 1156 
STEINER Viktor bez povolání 9. VII. 1890 Dvůr Králové
MAREČEK Alois strojní zámečník 25. V. 1889 Mochov 105 (okres Český Brod)
VÍTEK Josef zedník 5. VI. 1903 Babice 36 (okres Český Brod)
21. červen (neděle)
DOLEŽAL Václav dozorce v lomu 14. III. 1894 Vápenný Podol 111 (okres Chrudim)
JETLEB Jindřich střelmistr v lomu 26. IV. 1879 Vápenný Podol 6 
23. červen (úterý)
DUDEK Jindřich zámečnický učeň 8. I. 1926 Vysoké Chvojno 99 
PROVAZNÍK Miroslav krejčovský pomocník 23. VII. 1921 Vysoké Chvojno 115 
RYBÍN Zdeněk dělník 10. IV. 1925 Vysoké Chvojno 25 
SOBOTKA František truhlářský dělník 27. IV. 1924 Vysoké Chvojno 32 (okres Pardubice)
KOPECKÝ Oldřich 2. II. 1907 Golčův Jeníkov 14 
KOPECKÁ Milada (roz. Brejchová) v domácnosti 14. XI. 1914 Golčův Jeníkov 14 
OLIVERIUS Václav montér 27. VIII. 1901 Golčův Jenlkov 14 
ŠŤASTNÁ Anna selka 6. I. 1898 Vrtěšice 3 (okres Čáslav)
24. červen (středa) - Ležáky
BOHÁČ Josef domkář 31. XII. 1868 Ležáky 23 
BOHÁČOVÁ Marie (roz. Kropáčková) v domácnosti 29. IV. 1872 Ležáky 23 
BOHÁČ Břetislav kameník 12. XI. 1912 Ležáky 23 
BOHÁČOVÁ Květoslava v domácnosti 13. III. 1918 Ležáky 23 
BUREŠ Čeněk strojník, autodopravce 22. VII. 1908 Ležáky 23 
BUREŠOVÁ Františka (roz. Boháčová) v domácnosti 5. VII. 1908 Ležáky 23 
ČECH Antonín domkář 22. V. 1882 Ležáky 13 
ČECHOVÁ Vlasta v domácnosti 20. V. 1923 Ležáky 13 
DUŠKOVÁ Marie (roz. Skalická) domkářka 8. IV. 1893 Ležáky 27 
DUŠEK Ludvík kameník 1. VIII. 1920 Ležáky 27 
DUŠKOVÁ Květoslava v domácnosti 1. III. 1924 Ležáky 27 
SKALICKÝ Antonín kameník 26. XII. 1898 Ležáky 27 
SKALICKÁ Helena v domácnosti 11. VIII. 1926 Ležáky 27 
HRDÝ Josef zemědělec 22. VI. 1878 Ležáky 26 
HRDÝ Stanislav kameník 28. IV. 1900 Ležáky 26 
HRDÁ Aloisie (roz. Malínská) v domácnosti 14. VI. 1904 Ležáky 26 
KLAPKOVÁ Marie (roz. Doležalová) domkářka 9. XII. 1898 Ležáky 29 
KLAPKOVÁ Vlasta v domácnosti 20. XII. 1920 Ležáky 29 
LOUVAROVÁ Františka (roz. Jamborová) domkářka 14. VII. 1889 Ležáky 28 
LOUVAR Antonín kameník 20. V. 1922 Ležáky 28 
MRKVIČKA Alois kameník 1. IV. 1914 Ležáky 28 
MRKVIČKOVÁ Marie (roz. Louvarová) v domácnosti 28. VI. 1919 Ležáky 28 
JAMBOROVÁ Marie dělnice 6. XI. 1894 Ležáíky 28 
SÝKORA Adolf kameník 4. V. 1908 Ležáky 12 
SÝKOROVÁ Emilie (roz. Modráčková) v domácnosti 4. VII. 1911 Ležáky 12 
SÝKORA František kameník 22. III. 1913 Ležáky 12 
SÝKOROVÁ Milada (roz. Modráčková) v domácnosti 30. VII. 1916 Ležáky 12 
SÝKOROVÁ Marie v domácnosti 11. VI. 1915 Ležáky 12 
TOMEK Karel kameník 17. IX. 1886 Ležáky 11 
TOMKOVÁ Růžena (roz. Dušková) v domácnosti 1. IX. 1891 Ležáky 11 
TOMKOVÁ Růžena v domácnosti 30. XI. 1925 Ležáky 11 
PILAŘ Antonín krmič 4. XII. 1887 Dachov-Ležáky 26 
ŠTANTEJSKÝ Miloš účetní lomu 1. I. 1920 Dachov-Ležáky 26 
25. červen (čtvrtek)
TOMEK Karel kameník 24. I. 1924 Ležáky 11 
HLOUŠEK František úředník 9. IV. 1897 Hradec Králové
JUDr. KÁLAL Jaromír advokát 21. III. 1902 Hradec Králové, Nábřežní 278 
GROH Bedřich obchodní pomocník 10. II. 1908 Dvůr Králové
LIBŘICKÝ František úředník družstva 17. I. 1882 Jaroměř, Předměstí 142 
HORNÍK Rudolf číšník 19. IV. 1910 Chomutice 28 (okres Nový Bydžov)
FEJFAR Josef truhlářský dělník 15. XI. 1896 Jezbiny 27 (okres Dvůr Králové)
KOCOUREK Václav zemědělský dělník 7. I. 1910 Oskořínek (okres Nymburk)
MORAVEC Václav kočí 20. V. 1901 Polepy (okres Kolín)
JUDr. SEDLÁČEK Tomáš advokát 19. XII. 1887 Nymburk
28. červen (neděle)
JUDr. FRIŠ Slavoj advokát 25. XII. 1893 Poděbrady, Hellichova 562 
JANDÁK Rudolf truhlář, starosta 5. XI. 1886 Nymburk, Hlavní 75 
JUDr. JEŽEK Jan přednosta okr. úřadu 25. IV. 1908 Nymburk, Dvořákova 1094 
Ing. KOHOUT Ladislav stavební rada 26. VI. 1887 Nymburk, Poděbradova 251 
30. červen (úterý)
JUDr. PÍREK Vladimír soudce 23. IX. 1904 Nymburk, Kramolínova ulice
DOSTÁL Zdeněk studující lékařství 31. X. 1915 Litomyšl
KONÍČEK Jan technický úředník 23. VIII. 1916 Litomyšl
BUREŠ Jan studující 4. V. 1922 Týništko 65 
ŘEHÁK Stanislav technický úředník 23. III. 1914 Semily 293 
ZIMA Jaroslav studující 4. I. 1922 Malé Svatoňovice 140 
1. červenec (středa)
BUREŠ František 18. VI. 1884 Týništko
BUREŠOVÁ Ludmila (roz. Veselovská) 25. IV. 1894 Týništko
SVATOŠ František koželuh 4. VII. 1885 Týniště nad Orlicí 212 
SVATOŠ Oldřich truhlář 21. XI. 1922 Týniště nad Orlicí 212 
TOJNAR Václav 22. VII. 1920 Týniště nad Orlicí
GERBER Pavel 8. VII. 1894 Náchod
LOKVENC Oldřich 8. IX. 1894 Náchod
STEHNO Filip 8. VII. 1892
ŠTURMA Jaroslav 13. IX. 1897
NĚMEC Josef 18. XII. 1910
2. červenec (čtvrtek)
MUDr. BARTOŇ Josef odb. dětský lékař 14. VIII. 1902 Pardubice, Smilova 353 
BARTOŠOVÁ Antonie (roz. Kuželová) v domácnosti 24. II. 1896 Pardubice, Pernerova 274 
DVOŘÁK Jaroslav úředník "Explosie" 28. V. 1907 Doubravice 36 (okres Pardubice)
FREUND Evžen býv. továrník 1. X. 1909 Holice 301 
HEBKÝ Antonín úředník pojišťovny 17. III. 1899 Pardubice, Třída míru 60 
HLADĚNOVÁ Taťána (roz. Vranešičová) v domácnosti 20. IX. 1920 Pardubice, Třída míru 108 
HOVOROVÁ Antonie (roz. Plzáková) v domácnosti 10. III. 1888 Pardubičky
HRDINA Josef úředník knihovny 29. VIII. 1916 Kerhartice 407 (okres Ústí nad Orlicí)
HRDINOVÁ Zdenka (roz. Doubravová) v domácnosti 8. XII. 1919 Kerhartice 407 
CHÁRA Ferdinand krejčí 20. IV. 1892 Pardubice, Pernerova 274 
CHRBOLKA Josef rolník 16. IV. 1912 Mnětice 37 (okres Pardubice)
JANÁČEK Josef odborný učitel 26. II. 1898 Pardubice, Havlíčkova 1842 
JANÁČKOVÁ Ludmila (roz. Nováčkova) v domácností 6. VIII. 1912 Pardubice, Havlíčkova 1842 
Ing. JÁNSKÝ Josef ředitel velkostatku 6. X. 1901 Pardubice, Třída 7. listopadu
JIRÁSEK Čeněk obuvnický dělník 22. I. 1891 Pardubice, Pernerova 274 
JIRÁSKOVÁ Františka (roz. Kuželová) rukavič. dělnice 21. VIII. 1898 Pardubice, Pernerova 274 
JOZÍF Jan hostinský, starosta 18. IV. 1885 Opatovice nad Labem 83 
JUNKOVÁ Věra učitelka 24. VI. 1917 Studánka 201 u Pardubic
KONVALINKA Bohuslav truhlářský dělník 17. XI. 1899 Pardubice, Sladkovského 667 
KOŠŤÁL Arnošt hoteliér 26. VI. 1904 Pardubice, Třída míru 76 
LUSTIK Ludvík obchodní zástupce 23. VI. 1909 Praha XIII., Ulice krále Jiřího 20 
MATURA Luděk městský úředník 9. VIII. 1920 Svítkov, Přerovská 231 
NYKLÍČEK František topič 10. IV. 1887 Opatovice nad Labem 165 
PALOUŠ Alvín majitel elektrozávodu 20. VI. 1899 Pardubice, Pernerova 375 
PALOUŠOVÁ Marie (roz. Vodhánělová) v domácnosti 16. VI. 1897 Pardubice, Pernerova 375 
PÁNEK Josef plukovník v. v. 6. IV. 1891 Chlumec nad Cidlinou, Pernštýnská 52 
PIŠTORA Antonín úředník nem. poj. 20. V. 1905 Pardubice, U Husova sboru 1716 
SCHEJBAL Bedřich zámečník 29. VI. 1916 Pardubice, Pernerova 274 
SVOBODA Karel strojník v lomu 3. XI. 1902 Míretice 58 (okres Chrudim)
ŠORM Jaroslav úředník nem. poj. 26. VI. 1905 Pardubičky
ŠŤULÍK Josef kameník 28. I. 1913 Dachpv 26 (okres Chrudim)
ŠVADLENKA Adolf dělník 2. VI. 1904 Mikulovice 79 (okres Pardubice)
ŠVANDA Bohumil truhlář 17. XII. 1906 Borová 87 (okres Polička)
ŠVANDA Jindřich mlynář 13. VII. 1904 Dachov-Ležáky 26 
ŠVANDOVÁ Františka (roz. Stulíková) v domácnosti 4. X. 1909 Dachov-Ležáky 26 (okres Chrudim)
TYC Stanislav automechanik 4. IV. 1909 Dražkovice 57 (okres Pardubice)
VAŠKO František majitel lomu 1. X. 1904 Pardubice
VAŠKO Jindřich správce lomu 15. X. 1910 Dachov 68 (okes Chrudim)
JUDr. ŽVÁČEK Vladimír advokát 21. VI. 1903 Pardubice, Sladkovského 667 
ŽVÁČKOVÁ Aja (roz. Horká) v domácnosti 5. X. 1905 Pardubice, Sladkovského 667 
3. červenec (pátek)
JUDr. ENGLER Karel advokát 28. XII. 1908 Nový Bydžov
BLÁHA Josef 5. I. 1892 Český Brod, Kormesova 617 
JUDr. ŘÍHA Emil 9. X. 1895 Český Brod, Krále Jiřího 97 
SOKOLÍČEK Josef 10. V. 1867 Čáslav, předměstí Fillpov 698 
KOZDERA Václav 28. VII. 1899 Dobré 66 (okr. Kut. Hora)
SKOŘEPOVÁ Marie (roz. Dvořáčková) 4. XI. 1876 Pecky, Moravská 388 
VÁVRA Hugo 15. VI. 1883 Kolín, Štefanovská 412 
KLEČKA Jan 15. VIII. 1885 Kolín, Štefanovská 412 
ČERVINKA Josef 5. III. 1901 Nymburk, Jungmanova 1392 
JANKOVSKÝ Vladimír 9. IX. 1892 Úvaly, Husova 98 
9. červenec (čtvrtek) - Bohdašín a Končiny
BURDYCH Antonín rolník 13. X. 1874 Končiny (okres Náchod)
BURDYCHOVÁ Josefa v domácnosti 6. IV. 1876 Končiny
BURDYCHOVÁ Milada (roz. Kolertová) v domácnosti 24. XII. 1905 Končiny
HEJNA Václav učitel 30. V. 1913 Červený Kostelec
VOKATÝ Jaroslav technický úředník 6. X. 1908 Červený Kostelec (okres Náchod)
KLIKAR Josef zámečník 3. X. 1907 Bohdašín (okres Náchod)
SATRAN Ladislav řídící učitel 24. VI. 1914 Bohdašín
SATRANOVÁ Zdenka (roz. Burdychová) v domácnosti 22. II. 1911 Bohdašín
PROUZA Stanislav studující 11. VIII. 1921 Malé Svatoňovice (okres Trutnov)
SCHEJBAL Josef učitel 1. VII. 1905 Malé Svatoňovice
HAMPL Miloslav dělník 14. IX. 1910 Strážkovice (okres Trutnov)
KÁBRT Karel horník 2. IX. 1910 Strážkovice
GEISLER Josef učitel 16. II. 1910 Rtyně v Podkrkonoší (okres Trutnov)
MERTA Jaroslav radiomechanik 19. IV. 1910 Rtyně v Podkrkonoší
JEŽEK Karel řídící učitel 29. V. 1902 Doubravice u Dvora Králové

Literatura
  • Dr. Karel Jičínský, Zámeček. K 30. výročí heydrichiády v Pardubicích, Pardubice 1972