Během heydrichády bylo 5. června 1942 zastřeleno celkem 32 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. Osm lidí (č. 1-7, 12) bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze. Devět lidí bylo zastřeleno v Táboře (č. 13-16, čtyři nejmenovaní a v seznamu chybí Karel Chochola, nar. 30. 9. 1893). Šest osob (č. 8-11, 17-18) bylo zastřeleno v Zámečku v Pardubicích. Devět lidí bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně (v seznamu popravených nebyl uveden pplk. František Hrušák, nar. 24. 4. 1893).

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 5. června. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 5. června 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Baxa Bohumil, univ. profesor, narozený 27. července 1874, bytem v Praze X.,
2. Šámal Jaromír, prof. techniky, narozený 12. července 1900, bytem v Praze XIX.,
3. Hašek František, bankéř a majitel bankovního domu Hašek a spol., narozený 9. října 1887, bytem v Praze II,
4. Schneeberger Miloslav, předseda Českomoravského svazu pro brambory, líh a škrob, narozený 9. září 1889, bytem v Praze-Smíchov,
5. Sládek Otmar, ministerský rada, narozený 14. října 1886, bytem v Praze XII.,
6. Matouš Zdeněk, tajemník Obchodní komory v Praze, narozený 16. února 1891, bytem v Praze XVI.,
7. Matoušová Marie, rozená Karasová, narozená 8. února 1894, bytem v Praze XVI.,
8. Holý Václav Ladislav, obchodník, narozený 4. září 1886, bytem v Hradci Králové,
9. David Jaroslav, narozený 26. září 1893, bytem v Dvoře Králové n. Labem,
10. Suchý Jaroslav, narozený 29. dubna 1896, bytem v Újezdě, okres Hradec Králové,
11. Bílina Jaroslav, bývalý starosta, narozen 3. března 1896, bytem ve Dvoře Králové nad Labem,
12. Hrubý Rajmund, inž. dr., ředitel cukrovaru v Kostelci n. Labem, narozený 8. srpna 1895, bytem v Kostelci nad Labem,
13. Pfleger Karel, poštovní revident, narozený 28. prosince 1894, bytem v Příbrami,
14. Honzák Bohuslav, tajemník důchodkového úřadu v.v., narozený 26. října 1888, bytem v Táboře,
15. Rybák Jaroslav, narozen 4. května 1917, bytem ve Včelné,
16. Beránek Josef, učitel, narozený 22. května 1897, bytem v Rožnově,
17. Vaněk Josef, redaktor, narozený 25. května 1883, bytem v Hradci Králové,
18. Tošovský Rudolf, narozený 6. dubna 1914, bytem v Týništi,
jakož i další čtyři osoby.

Osoby, uvedené pod číslem 1 až 16 schvalovaly atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývaly k podporování pachatelů. Odsouzení, uvedení pod čísly 17 a 18, jakož i čtyři další odsouzení nebyli policejně přihlášeni anebo udržovali spojení s policejně nepřihlášenými osobami, které mají účast na činech nepřátelských Říši.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 5. června 1942 odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Kvapil František, děkan, narozený 20. února 1876, bytem v Nezamyslicích, okres Přerov,
2. Pořízek Jan, narozený 19. března 1881, bytem v Bukovince, okres Brno,
8. Chlup Jan, hostinský, narozený 23. dubna 1881, bytem v Brně,
4. Chlupová, rozená Fuenfasová Marie, hostinská, narozená 15. prosince 1883, bytem v Brně,
5. Klein Israel Jakob, Žid, narozený 1. dubna 1884, bytem v Brně,
6. Horák František, podplukovník bývalé česko-slovenské armády, v.v., narozený 24. dubna 1893, bytem v Holešově,
7. Dřevo Josef, narozený 18. listopadu 1921, bytem v Hrubčicích, okres Prostějov,
8. Saxl Jindřich, Žid, narozen 1. června 1893, bytem v Brně.

Osoby, uvedené pod čísly 1 a 2 byly odsouzeny pro neoprávněné držení zbraní. Odsouzení, uvedení pod čísly 3 až 5 vědomé poskytovali úkryt policejně nepřihlášeným osobám, které mají účast na činech nepřátelských Říši. Odsouzení, uvedení pod čísly 6 až 8 schvalovali atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývali k podporování pachatelů.

Rozsudky byly vykonány dne 5. června 1942. Jmění odsouzených bylo zabaveno.