Během heydrichády bylo 4. června 1942 zastřeleno celkem 24 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. Šest mužů (č. 1, 6-9, 11) bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze. Šest osob (č. 3-5, 10, 12, 13) bylo zastřeleno v Zámečku v Pardubicích. 11 lidí bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně. Evžen Klíma (č. 2) byl zastřelen v Plzni.

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 4. června. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze ze dne 4. června 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Syrovátka Evžen, sekční šéf, narozený 8. září 1893, bytem v Praze,
2. Klíma Evžen, magistrátní úředník, narozený 28. března 1905, bytem v Praze,
3. Čeřenský Josef, narozený 6. února 1884, bytem v Pardubicích,
4. Ruml Jaroslav, narozený 10. července 1881, bytem v Pardubicích,
5. Kudrna Rudolf, tajemník, narozený 17. dubna 1896, bytem v Hradci Králové,
6. Vrba Leonhard, narozený 17. října 1892, bez stálého bydliště,
7. Görtler Břetislav, stavební technik, narozený 1. dubna 1898,
8. Mach Alois, narozený 31. srpna 1898,
9. Stegbauer Josef, narozený 25. prosince 1888,
10. Korábová Marie, učitelka, narozená 13. září 1902, bytem v Hradci Králové,
11. Dycka dr. Vladimír, advokát, narozený 6. srpna 1897, bytem v Rakovníku,
12. Hofman Jaroslav, narozený 22. dubna 1903, bytem ve Velké Jesenici,
13. Thér František, narozený 21. prosince 1908, bytem v Suchém Dole.

Odsouzení pod číslem 1 až 5 schvalovali atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývali k podporování pachatelů. Odsouzení, uvedení pod číslem 6 až 10, nebyli policejně přihlášeni, po případě vědomě poskytovali úkryt policejně nepřihlášeným osobám. Osoby, uvedené pod číslem 11 až 13 byly odsouzeny pro nedovolené držení zbraní.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 4. června odsouzeni k smrti zastřelením:


1. Rechová Karolina, rozená Kresová, narozená 5. března 1899, bytem v Brně-
Zidenicích,
2. Veselý Ivan, učitel řečí, narozený 26. dubna 1905, bytem ve Zlíně,
3. Bednařík Čeněk, narozený 20. dubna 1904, bytem v Soběsukách, okres
Kroměříž,
4. Maziarz Mieczyslav, narozený 8. února 1925 v Czaslavě (Polsko),
5. Chýlek Antonín, narozený 11. ledna 1902, bytem v Místku,
6. Skácel Jaroslav, narozený 13. srpna 1898, bytem v Brně,
7. Klinger Viktor, žid, narozený 8. srpna 1909, naposledy bytem v Jimramově,
8. Běhula Bohumír, Ing.C, narozený 1. srpna 1912, bytem v Domanínku,
9. Weissburg Karel, Žid, narozený 26. srpna 1900, bytem v Táboře,
10. Fein Alice, Židovka, narozená 2. dubna 1920, bytem v Novém Městě na
Moravě,
11. Zukal Antonín, narozený 15. března 1898, bytem v Slavkově u Brna.

Odsouzení, uvedení pod č. 1 až 3, schvalovali atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývali k podporování pachatelů. Odsouzení, uvedení pod č. 4 až 9, ačkoliv věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opomenuli se policejně přihlásit. Židovka Fein vědomě poskytovala úkryt policejně nehlášeným osobám, které mají účast na činech nepřátelských Říši. Zukal byl odsouzen pro nedovolené držení zbraní.

Rozsudky byly vykonány dne 4. června 1942. Jmění odsouzených bylo zabaveno.