Během heydrichády bylo 2. června 1942 zastřeleno celkem 21 osob odsouzených k trestu smrti stannými soudy pražského a brněnského gestapa. 8 lidí bylo zastřeleno na Kobyliské střelnici v Praze - osoby ve zprávě ČTK uvedené jako č. 1, 3, 7-12. Čtyři muži pod čísly 2, 4-6 byli zastřeleni na střelnici v Lubech u Klatov. 7 osob bylo zastřeleno v Kounicových kolejích v Brně. Dva muži (č. 13-14) byli zastřeleni na střelnici Plzeň-Lobzy.

Zveřejněna byla zpráva ČTK:

Praha, 2. června. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Praze se dne 2. června 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Beneda Karel, narozený 14. července 1911, bytem v Praze XI,
2. Svoboda Vladimír, dr. advokát, narozený 30. května 1900, bytem v Českých Budějovicích,
3. Toninger Jaroslav, ředitel zemědělské nemocenské pojišťovny v Českých Budějovicích, narozený 4. února 1899, bytem v Českých Budějovicích,
4. Heřman Jan, narozený 18. června 1920, bytem v Suchdole nad Lužnicí,
5. Císař Ladislav, narozený 26. února 1922, bytem v Suchdole nad Lužnicí,
6. Šebesta Rudolf, narozený 14. února 1923, bytem v Suchdole nad Lužnicí,
7. Vyskočil Josef, narozený 30. srpna 1906, bytem v Mladé Boleslavi,
8. Šulc Ladislav, narozený 31. ledna 1906, bytem v Dalovicích, okres Mladá Boleslav,
9. Hruška dr. Jan, presidiální tajemník, narozený 29. dubna 1911, bytem v Praze XII,
10. Rákos Jaroslav, mg., tajemník, narozený 26. dubna 1900, bytem v Praze I,
11. Gach dr. Max, Žid, narozený 2. června 1883, bytem v Praze XII,
12. Grof Emanuel, majitel kadeřnického závodu, narozený 10. května 1899, bytem
v Praze XIII,
13. Vágner Alois, narozený 25. srpna 1907, bytem v Krašovicích, okres Královice,
14. Pašek Josef, narozený 30. dubna 1919, bytem v Krašovicích, okres Královice.

Odsouzené osoby, uvedené pod č. 1 až 10, schvalovaly atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha a vyzývaly k podporování pachatelů. Odsouzený Gach
se zdržoval, aniž byl policejně hlášen, u odsouzeného Grofa. Grof o tom věděl.
Odsouzený Vágner byl při současné pátrací akci přistižen s nabitou zbraní. Odsouzený Pašek se pokusil zabránit, aby policie tuto zbraň zabavila.

Dále byli rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 2. června 1942 odsouzeni k smrti zastřelením:

1. Jedla Vladimír, narozený 4. ledna 1899, bytem v Slapanicích,
2. Pavelka Miroslav, narozený 19. března 1922, bytem v Němčících,
3. Charbulová Vlastimila, vrchní kancelářská oficiantka, naroz. 22. října 1905,
bytem v Brně-Černovicích,
4. Charbula Jan, kontrolor v. v., narozený 14. června 1876, bytem v Brně-Černovicích,
5. Abeles Moritz, Žid, narozený 21. března 1881, bytem v Brně,
6. Walfisch Ivan, Žid, narozený 21. března 1869, bytem v Brně,
7. Wiesenberg Moritz, Žid, narozený 15. září 1892, bytem v Brně.

Jedla a Pavelka byli odsouzeni pro neoprávněné držení zbraní. Odsouzené osoby, uvedené pod č. 3 až 7, schvalovaly atentát na SS-Obergruppenführera Heydricha.
Rozsudky byly vykonány 2. června 1942. Jmění odsouzených bylo zabaveno.