Dne 17. března 1926 se v Praze konala ustanuvující schůze organizace nazvané Fašistické studentské sdružení, jež se poté začlenilo do Národní obce fašistické. Později se z této studentské skupiny vytvořilo seskupení vydávající časopis Vlajka. Mezi čelní představitele patřil Jindřich Streibl, Jan Vrzalík, František Mareš nebo Stanislav Nikolau.

Odkazy: