Při pokračování procesů z 8. srpna a 10. srpna byli nyní ke smrti oběšením odsouzena čtveřice mužů, jmenovitě hrabě Wolf-Heinrich von Helldorf, Major Egbert Hayessen, Hans-Bernd August Gustav von Haeften a Adam von Trott zu Solz. S výjimkou posledně jmenovaného byli odsouzenci pověšeni ještě téhož dne, Adama von Trott zu Solz tento osud čekal 26. srpna.


Adam von Trott zu Solz před Lidovým soudním dvorem
Wikimedia Commons