Dva dny po prvním procesu se „spiklenci z 20. července“ se konal druhý proces, kdy byli před Volksgericht a jeho despotického předsedu Rolanda Freislera postaveni General der Nachrichtentruppe Erich Fellgiebel, Korvettenkapitän Alfred Kranzfelder, hrabě Fritz-Dietlof von der Schulenburg, Oberst Georg Hansen a hrabě Berthold Schenk von Stauffenberg.

Stejně jako v předchozím případě, i nyní bylo předem jasné, že všech pět mužů dostane oprátku. Oběšeni byli opět téhož dne v Plötzensee.