V pondělí 19. května 1919 byl stanoven dočasný státní znak republiky Československé. Definitivní podobu státních symbolů přinesl 30. března 1920 zákon č. 252/1920 Sb., o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.
Čís. 300.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. května 1919,
jímž se stanoví státní znak.

  Na základě § 14 zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38 Sb. z. a n., se nařizuje:

§1
  Až do konečné úpravy státního znaku republiky Československé ustanovuje se za její znak dosavadní znak království Českého dle tohoto heraldického popisu:
  Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku, v pravo hledící, úst rozžavených s jazykem vyplazeným , drápy a čelenkou vše zlaté barvy.
Příloha.

§2
  Nařízení toto nabývá ihned účinnosti a provedením jeho pověřuje se ministr vnitra.

  Švehla v r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Stránský v. r. 
Prášek v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Klofáč v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Hruban v. r.

Dočasný státní znak republiky Československé. Sbírka zákonů a nařízení 1918-1919, str. 401.