Ve večerních hodinách 30. března 1920 byl Národním shromážděním republiky Československé přijat zákon č. 252/1920 Sb.o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. Byla tak dána definitivní podoba státní vlajce a současně byly definovány tři státní znaky – malý, střední a veliký, a také standarta presidenta republiky.

Znění § 1 zákona č. 252/1920 Sb.: 
„Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky.“

Státní (národní) vlajka republiky Československé

Malý státní znak

Střední státní znak

Veliký státní znak

Standarta presidentova