Po zatčení říšské vlády ve Flensburgu (byť z hlediska moci byla po podpisu kapitulace pouhou formalitou) nastalo v Německu krátké bezvládí. To 5. června 1945 ukončila Deklarace o porážce Německa, kterou podepsali zástupci čtyř vítězných mocností – USA, SSSR, Velké Británie a Francie.

Řešila spíše praktické, administrativní záležitosti: dělila německé území (podle hranic k 31. prosinci 1937) na čtyři okupační zóny (Berlín ležící hluboko v sovětské zóně byl taktéž rozdělen na čtyři díly), nařizovala odzbrojení a rozpuštění všech vojenských organizací a spolků, propuštění spojeneckých zajatců z německého zajetí, ustanovovala okupační jednotky, zakazovala ničení oficiálních dokumentů a konečně požadovala zatčení válečných zločinců.